MIT haalbaarheid gaat weer open

Van een volledig circulaire auto tot een circulaire beker. Steeds meer bedrijven zijn bezig met circulair ondernemen of hebben een idee voor een eigen circulair product of dienst. Soms is er alleen net geen tijd of budget om dat idee concreet te maken. Maar het is nu een heel goed moment om dit wel te gaan doen!

In april gaat Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) weer open. Mkb-bedrijven kunnen via deze regeling financiering krijgen voor een technische of commerciële haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, een concurrentieanalyse, SWOT-analyse of IP-advies. Ook als tijd de beperkende factor is, is dit een interessante regeling, want ook uitbesteding van deze activiteiten is mogelijk. En goed nieuws: in 2018 is er 75 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatie, waarvan 18 miljoen voor de innovatiekracht van het mkb!

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Een van onze specialisten springt dan graag bij. Wij adviseren, schrijven, maar voeren ook uit. Dat doen we niet alleen praktisch bij het verkrijgen van financiering, maar ook bij het bepalen hoe je zoveel mogelijk (circulaire) waarde kan toevoegen, wat de milieu-impact van een product of dienst is en hoe haalbaar het idee in de praktijk is.

Beschikbaar budget

MIT financiert maximaal 40% van de kosten, tot een bedrag van maximaal € 25.000. De omvang van het project kan daarmee maximaal € 62.500 zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze regeling of uw idee voor een circulaire product/dienst eens met een van onze adviseurs bespreken?

Bel ons op 020-620011 of neem contact op met Elke Roetman (06-1898 2077) of Peter Karsch (06-2060 7579).