Agenda

september 2018

dinsdag, 4 september 2018 - dinsdag, 25 september 2018 - donderdag, 11 oktober 2018

N.t.b.

CIRCO Workshop Track – Matrassen


Ongeveer 30-40% van de gebruikte en ingezamelde matrassen in Nederland wordt gerecycled.
De overige 60-70% wordt verbrand. De overheid wil dat de industrie zich inzet om het percentage gerecyclede matrassen in 2030 op 90% te krijgen. Deze doelstelling vraagt om samenwerking in de keten en nieuwe oplossingen voor een circulair ontwerp van het matras, inclusief de toepassing van circulaire businessmodellen.

CIRCO nodigt matras- en beddenproducenten, toeleveranciers van (grondstoffen voor) matrasmaterialen, grote retailers, inzamelaars en recyclers uit om aan de hand van de principes van de circulaire economie aan toekomstbestendige matrassen te werken. In deze Circular Business Design Track ontdek je welke circulaire kansen de matrasketen biedt voor jouw business.

Het programma

De Track bestaat uit 3 workshops van een dag. Tijdens de eerste dag (initiate) duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. In de tweede sessie (ideate) gaan we gericht aan de slag met circulaire designstrategieën en businessmodellen: de verzamelde inzichten worden verwerkt tot potentiële circulaire producten en diensten. Ten slotte bereid je je in de derde workshop (implement) voor op de realisatie, beginnend met het identificeren van het beste concept uit de vorige workshop. Hierbij gaan we in op de technische en commerciële haalbaarheid, gevolgen voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact.

De track wordt geleid door CIRCO-trainers Ingeborg Gort (Partners for Innovation) en Stella van Himbergen (DDiD).

Praktische informatie

Deelnemers: er is plek voor 10 bedrijven, waarbij van elk bedrijf twee mensen meedoen: iemand die op strategisch niveau betrokken is bij business development/marketing/sales en een tweede deelnemer die betrokken is bij het productontwerp- en/of ontwikkeling.

Kosten: deelname kost per bedrijf €500,- excl. btw. De reguliere prijs is €2000,- excl. Btw. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Data en tijd: 4 september, 25 september en 11 oktober 2018, 09.00 – 17.30.

Neem voor meer informatie contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop of kijk op de website van CIRCO.

oktober 2018

donderdag, 4 oktober 2018

Onderzeebootloods, Rotterdam-Zuid

Innovation Expo 2018

Global challenges, Dutch solutions

Op 4 oktober vindt de Innovation Expo 2018 plaats in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam-Zuid. In één groot living lab ervaar je de nieuwste trends en innovaties rond het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van ons land. Partners for Innovation is exposant op de expo.

Tijdens de expo zie je Nederlandse oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, gebouwde omgeving, gezondheid en voedsel. Bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden ontmoeten elkaar en tonen hier hun innovaties aan een breed nationaal en internationaal publiek. Partners for Innovation neemt deel op het onderwerp circulaire economie.

Alle Nederlandse en internationale exposanten en bezoekers werken op 4 oktober samen aan het versnellen van innovaties. De expo wordt georganiseerd in opdracht van vijf ministeries.

Lees meer over het programma en meld je aan via  de website van de Innovation Expo.

Innovation Expo 2018