Agenda

maart 2019

woensdag, 20 maart 2019 - woensdag, 3 april 2019 - woensdag, 17 april 2019

CIRCO Track: Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn en ondersteunt initiatieven en innovaties gericht op verduurzaming. CIRCO en de provincie organiseren daarom een Track – een driedaags programma waarin je kennismaakt met de principes van circulair ontwerpen en ondernemen.

De Circular Business Design Track bestaat uit drie workshops van een dag. Tijdens de eerste dag (initiate) duik je diep in het gedachtegoed van de circulaire economie. In de tweede sessie (ideate) gaan we gericht aan de slag met de circulaire designstrategieën en businessmodellen. Tijdens de laatste workshop (implement) bereid je je voor op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen

Deze Track is gericht op mkb-maakbedrijven en start-ups in Noord-Holland uit de sectoren consumentengoederen en kunststoffen. Per bedrijf doen twee personen mee en in totaal kunnen er 10 bedrijven deelnemen. Ingeborg Gort-Duurkoop (Partners for Innovation) en Stella van Himbergen (Dutch Design in Development) leiden deze track.

Meld je aan of neem contact op met Ingeborg Gort-Duurkoop.

april 2019

maandag, 15 april 2019 - donderdag, 25 april 2019 - vrijdag, 10 mei 2019

CIRCO track: Automotive

Veel gebruikte materialen en componenten uit de automotive sector worden ingezameld en gerecycled of nuttig toegepast, maar toch gaat er nog veel waarde verloren in de keten. CIRCO biedt daarom een driedaagse cursus aan om bedrijven en toeleveranciers in deze sector op weg te helpen en kennis op te laten doen van circulair ontwerpen en ondernemen.

Op de eerste dag van de driedaagse Track duik je in het gedachtegoed van de circulaire economie en vindt een rondleiding plaats bij Auto Recycling Nederland. Tijdens de tweede workshop ga ja gericht aan het werk met circulaire designstrategieën en businessmodellen. Dag drie is gericht op de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. De track wordt geleid door Siem Haffmans (Partners for Innovation) en Jeannette Levels-Vermeer (LBP|SIGHT).

Meld je aan of neem contact op met Siem Haffmans.