Harouna Hama

Harouna Hama Hama

Expert projectontwikkeling

Harouna H. Hama is expert in een breed scala van innovatieve, technische interventies op het gebied van de landbouw in relatie tot klimaatverandering. Hij is een zeer ervaren innovator op het gebied van voedselzekerheid, economische ontwikkeling en de veerkracht van kwetsbare groepen.

Expertise
Seizoensgebonden landbouw en voedselzekerheid | Klimaatvoorspellingen en risicobeheersing | Platforms voor toegang tot en verspreiding van agrometeorologische informatie | Duurzame beheer van het milieu | Economische ontwikkeling en klimaatbestendigheid | Kennismanagement

Ervaring
Harouna H. Hama heeft als technisch assistent gewerkt in een project gericht op het versterken van de veerkracht van agrariërs. Vervolgens was hij projectmanager voor het beheersen van de voedselcrisis (2010) in het Dakoro departement en expert in levensmiddelen en voedselveiligheid bij de International Care Organization in Niger. In het verleden was hij coördinator van ONG Action voor Emergency Management en Social Inclusion in Niger.

Studie
Ingenieur in landbouwtechnieken, Faculteit der Agronomie, Abdou Moumouni Unviersiteit, Niamey (Niger);

Ontwikkeling en beheer van natuurlijke bronnen (FLSH/UAM/Niger) en natuurlijke risico’s, Faculteit der Landbouwwetenschappen van Gembloux, Universiteit van Liège (België)

e: hamaharounahama@gmail.com 
Skype: harounahama
t.: (+227): 92 19 17 09/96 59 16 81