Peter Vissers

Partner

Ik  help bedrijven, overheden en NGO’s om te voldoen aan duurzaamheidseisen vanuit de markt en de overheid.

Mijn missie: zichtbare resultaten boeken die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen  voor 2030 van de Verenigde Naties, met name doel  2 (einde aan  honger), 7 (betaalbare en schone energie) en  12 (verantwoorde  consumptie en  productie).

Expertise
Strategieontwikkeling & implementatie | Kwaliteitsbeoordeling & certificering | Europese & internationale regelgeving | Productinnovatie | Duurzame Biomassa / Hernieuwbare energie

Ervaring
Als consultant en projectleider heb ik ondermeer gewerkt bij PwC, Astrale, EurEco Luxemburg en MKB Nederland. De wereld is mijn werkterrein; ik  voer al zo’n 20 jaar projecten uit in Europa en in diverse ontwikkelingslanden, waaronder Mozambique, Madagascar en Zambia.

Studie
Chemische Technologie (TU Eindhoven), Milieubeleid & Milieumanagement (VU Amsterdam) en Strategic Management (Rotterdam School of Management / Erasmus University).

m +32 (0)4 97 57 04 66
e   p.vissers [ at ] partnersforinnovation.com

LINKEDIN