Rakiatou Gazibo

Managing Director PfI Niger

Rakiatou Gazibo is landbouw-, veeteelt- en voedselzekerheidexpert. Ze stimuleert ondernemerschap op het platteland – waaronder agroforestry – met name onder boeren in kleinschalige gemeenschappen. Ze verbindt ondernemers, overheidsdiensten en financiers, met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren.

“Rakiatou heeft een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van het Agri-ProFocus netwerk in Niger. Ze organiseerde tal van evenementen, waaronder de 1ste ondernemerschapsweek, waarin ze ruim 400 plattelandsondernemers en telersverenigingen in Niger samen bracht. “

Expertise
Agroforestry en Ruraal Ondernemerschap | Duurzaam Levensonderhoud | Voedselzekerheid | Economische Ontwikkeling | Value Chain Development | Marktanalyse | Inclusiviteit, Gender en Jeugdmobilisatie | Netwerken & Evenementen Facilitatie

Ervaring
Rakiatou heeft uitgebreide ervaring op het gebied van sociale en landbouwgerelateerde ontwikkelingsprojecten in Niger en de aangrenzende regio’s. Ze was nationaal coördinator van het ‘Vrede, Jeugd en Ontwikkeling’ project van het United Nations Development Program (UNDP). Ze heeft ook gewerkt als programmamedewerker duurzaam levensonderhoud voor Oxfam, als land coördinator voor Agri-ProFocus en als adviseur institutionele en organisatieontwikkeling bij SNV.

Studie
Université de Picardie Jules Verne (Frankrijk)

m +227 96261205
e   gazibo5@hotmail.com

LinkedIn Rakiatou Garibo