Productie van kleinschalige windturbines in Benin: kan het?

Op 30 november en 1 december kwamen meer dan 40 stakeholders bij elkaar in Cotonou. Zij bespraken daar welke rol kleine windturbines kunnen spelen in de elektrificatie van Benin. Partners for Innovation presenteerde hier haar haalbaarheidsstudie en actieplan voor sectorontwikkeling.

De overheid van Benin is op zoek naar manieren om haar bevolking te voorzien van energie, met als doel nieuwe kansen voor socio-economische ontwikkeling. Met name in rurale gebieden biedt elektriciteit een duidelijke kans voor het uitbreiden en verduurzamen van de toegang tot energie. Duurzame energietechnologieën kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Kleinschalige windturbines maken hier onderdeel van uit.

In een haalbaarheidsstudie vond Partners for Innovation dat meer dan 30.000 huishoudens, die momenteel geen toegang hebben tot elektriciteit, voorzien kunnen worden van stroom uit windturbines van tussen de 1 – 10 kW. Daarnaast werd duidelijk dat het binnen een tijdsspanne van 5-7 jaar mogelijk is om meer dan de helft van de waarde van de turbines in Benin zelf te creëren, door middel van lokale assemblage, productie en installatie.  Alleen al in de maak- en constructie industrie gaat het hier jaarlijks om tussen de 50 en 150 voltijdbanen.


Deze resultaten zijn, samen met een actieplan gericht op ontwikkeling van de windsector, op 30 november en 1 december gepresenteerd aan meer dan 40 lokale stakeholders in de hoofdstad Cotonou. De deelnemers waren afgevaardigden van ministeries, vertegenwoordigers van de private sector, academici en een verscheidenheid aan NGO’s, waaronder NGO’s gericht op jeugd- en vrouwen empowerment. Met behulp van deze sessie en de feedback van de deelnemers is het nu mogelijk om een duidelijke en doordachte strategie te ontwikkelen.

Meer weten?