Products that Flow gelanceerd op de Innovation Expo

Op 4 oktober is het boek Products that Flow van Siem Haffmans gelanceerd op de Innovation Expo in Rotterdam. Het eerste exemplaar is overhandigd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Products that Flow is een ongewoon boek over gewone producten die ons dagelijks omringen. Fast moving consumer goods, zoals voedsel, verpakkingen, disposables, mode en goedkope cadeaus en gadgets. Ze worden vluchtig gebruikt en verdwijnen vaak snel bij het afval. Hoe kunnen we op een duurzame manier omgaan met deze grote hoeveelheid producten?

De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat deze producten minder snel hun waarde verliezen. Bijvoorbeeld door het verlengen van de levensduur, hergebruik of door nieuwe toepassingen te vinden voor de materialen. Dit begint al bij het ontwerp. Dit boek biedt verschillende toepasbare strategieën en een groot scala aan inspirerende praktijkvoorbeelden. Het beschrijft een vernieuwende aanpak van een actueel probleem in een tijd waarin de roep om duurzame en circulaire producten steeds luider wordt.

‘Products that flow’ geeft inspiratie en handvatten voor designers, marketeers en ondernemers met circulaire businessmodellen om het verdienmodel en het ontwerp van deze producten te veranderen. Het boek is een aanvulling op het eerder verschenen Products that Last.

Products that Flow ligt nu in de boekhandel en is ook te bestellen bij BIS Publishers.