Projecten » Duurzame energie » Biomassa duurzaamheidseisen – EU & VS Wetgeving

Agentschap NL - EU en VS Biomassa Wetgeving

Opdrachtgever: Agentschap NL
Periode: 2011

Het gebruik van biomassa als energiebron maakt deel uit van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. De grootschalige inzet van biomassa kan echter ook negatieve effecten hebben op de biodiversiteit, op de positie van de armen, op voedselvoorziening en op het klimaat. Door de ontwikkeling van regelgeving, vooral in de Europese Unie en in de Verenigde Staten, wordt recent meer aandacht aan de duurzaamheid van biomassa besteed.

Onderzoek
In opdracht van Agentschap NL, heeft Partners for Innovation onderzoek gedaan naar duurzaamheidseisen in Europese en Amerikaanse wet- en regelgeving op het gebied van biobrandstof, biomassa voor energie en illegale houtkap.

Onvergelijkbare kaders
De belangrijkste conclusie is dat wettelijke kaders voor biobrandstoffen in de EU en de VS onvergelijkbaar zijn als je kijkt de algemene structuur, definities, duurzaamheidseisen, rapportage methodologie en rapportage-eisen. Dit betekent dat producenten van biomassa die zowel naar de EU als de VS exporteren de juridische kaders van beide moeten onderzoeken.

Verder concludeert het rapport dat het exporteren van biomassa of biobrandstoffen naar de EU makkelijker is dan naar de VS, als gevolg van extra administratieve en rapportage-eisen. Een derde conclusie is dat de export van vaste biomassa voor energiedoeleinden naar de EU en de VS, onderhevig is extra duurzaamheidseisen in wetgeving om illegale houtkap te voorkomen. Producenten van biomassa en biobrandstoffen die gebruik maken van vaste biomassa moeten dan ook extra aandacht besteden aan de additionele duurzaamheidseisen.

Meer weten?