Projecten » Agro-forestry » Opschalen Agroforestry ondernemerschap in Senegal

Nederlandse Ambassade Dakar: Opschalen agroforestry-ondernemerschap in Senegal

Agroforestry development in Senegal

Financier: Nederlandse Ambassade Dakar
Periode: 2015

Partners for Innovation en Oxfam Senegal onderzoeken samen de mogelijkheden voor het opschalen van agroforestry-ondernemerschap in Senegal.  Voor dit initiatief hebben ze een subsidie van de Nederlandse ambassade in Dakar ontvangen.

Milieuprogramma
De Nederland ambassade in Senegal stimuleert agroforestry sinds de jaren negentig via haar milieuprogramma. Het programma is in 2014 gestopt en heeft een degelijk systeem voor de ondersteuning van de ontwikkeling van agroforestry in de centraal gelegen aardnotengordel van het land opgeleverd. Partners for Innovation en Oxfam hebben nu hun krachten gebundeld om het agroforestry-programma een stap verder te brengen. Ze gaan kleine boeren ondersteunen bij het planten van bomen om hiermee hun geld te verdienen. Het idee is dat grote groepen jonge landbouwers kleinschalige ondernemingen ontwikkelen door bomen te laten groeien op landbouwgrond, in combinatie met landbouwgewassen en dierlijke productie.

Online tool
Om de ontwikkeling van kleine boerenbedrijven te ondersteunen, gebruikt Partners for Innovation een online tool die de investeringen en de opbrengsten van agroforestrytuinen berekent. Oxfam ondersteunt lokale NGO’s die landbouwers helpen om zich te groeperen, zodat ze producten in grotere hoeveelheden naar de markt kunnen brengen. Landelijke kredietinstellingen hebben het kapitaal en de know-how om dergelijke bedrijven te financieren.

Met de steun van de ambassade kunnen Partners for Innovation en Oxfam instrumenten ontwikkelen, en krediet, overheid en wetenschappelijke instellingen samenbrengen. Hiermee acteren ze als wegbereiders voor innovatieve schaalvergroting van agroforestry en zorgen ze ervoor dat bomen de productiviteit van rurale landschappen verbeteren.

Meer informatie: