Projecten » Duurzame energie » Agroforestry in Senegal: leverancier voor biobased economy

Agroforestry bedrijven in Senegal potentiële leverancier voor Nederlandse biobased industrie

Agroforestry-systemen in Senegal potentiële leveranciers voor Nederlandse biobased industrie

Klant: Nederlandse ambassade Senegal
Periode: Voorjaar 2015

Agroforestry in Senegal is een sector met bedrijven die potentiële leverancier kunnen zijn van biomassa en inhoudsstoffen voor de Nederlandse ‘biobased economy’. Partners for Innovation heeft een verkennende studie uitgevoerd naar de kansen voor agroforestry bedrijven in Senegal om biomassa voor Nederlandse biobased bedrijven te produceren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse ambassade in Dakar.

De biobased economy groeit snel. Steeds meer gewassen en residuen uit de landbouw, bosbouw en levensmiddelenindustrie worden gebruikt als ‘groene grondstof’ voor de productie van materialen, chemicaliën, energie en brandstof. Dit biedt interessante economische kansen voor zowel de gebruiker van biomassa -Nederland – als voor  de producent van de biomassa -de opkomende markten-.

Interessante inhoudsstoffen voor biomassa uit Agroforestry productie zijn, onder andere, plantaardige oliën, pectine en Arabische gom. Maar, veel gewassen kunnen  meer dan één interessante stof leveren, dus zowel voedsel- als biomassastoffen. Een Agroforestry aanpak verhoogt zo de omzet voor de boer per hectare en heeft ook positief effect op de voedselzekerheid.

Meer info: