Projecten » Klimaat & Energie » Amsterdam Oud-Zuid CO2 reductie plan

Amsterdam Oud-Zuid - CO2-voetafdruk en reductiestrategie

Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid
Periode: 2008 - 2009

Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid wil in 2015 een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie zijn.

Om dit te realiseren heeft Partners for Innovation het stadsdeel ondersteund bij het maken van haar CO2-voetafdruk, het opstellen van een plan van aanpak met concrete CO2-reductiemaatregelen en -in samenwerking met Greenfocus- het opstellen van een maatwerkadvies voor het nieuwe stadsdeelkantoor Tripolis.

Documenten:

Meer weten?