Projecten » Klimaat & Energie » ANWB CO2 voetafdruk

ANWB - Inventarisatie CO2-voetafdruk

ANWB

Opdrachtgever: ANWB
Periode: 2008

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Daarbij spant zij zich ook in voor milieubehoud en duurzame ontwikkeling in bredere zin.

Inventarisatie van de CO2-voetafdruk
De inventarisatie van de CO2-voetafdruk van de ANWB is uitgevoerd om beleid en activiteiten rond klimaatverandering te kunnen formuleren. Deze voetafdruk, uitgedrukt in tonnen CO2-uitstoot, laat zien op welke gebieden de milieulast van de ANWB het zwaarst weegt. De ANWB gebruikt deze eerste CO2-voetafdruk als nulmeting over 2007 en heeft inmiddels de eerste maatregelen al genomen om haar CO2-uitstoot te verminderen.

Van de volgende ANWB bedrijfsactiviteiten is gedurende dit project de CO2-impact vastgesteld:

  • Energieverbruik gebouwen (direct en indirect)
  • Gebruik bedrijfswagenpark
  • Woon-werk en zakelijk verkeer van medewerkers
  • Overig personenvervoer (repatriëring van cliënten)
  • Goederentransport
  • Inkoop goederen
  • Inkoop diensten.

Tevens is een inventarisatie gemaakt van ANWB-initiatieven voor leden en klanten die een CO2-impact kunnen hebben.

Maatschappelijk Jaarverslag
Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB, refereert nadrukkelijk aan de CO2-voetafdruk in het maatschappelijk jaarverslag. Hij zegt: “Behalve de punten waarmee we CO2-uitstoot kunnen voorkomen, vergroenen of compenseren, gaan we uiteraard door op de ingeslagen weg. Op talloze punten behalen we als ANWB al meerdere jaren mooie successen”.

Meer weten?