Projecten » Klimaat & Energie » Belgische Technische Coöperatie (BTC)

BTC - CO2-voetafdruk en strategie

Opdrachtgever: Belgische Technische Coöperatie (BTC)
Periode: 2008 - 2009

De Belgische Technische Coöperatie (BTC) ondersteunt ontwikkelingslanden in hun strijd tegen armoede en draagt bij aan duurzame menselijke ontwikkeling. Sinds 2002 is BTC de trotse bezitter van het ‘ecolabel’, uitgegeven door het Brussels Instituut voor Milieubeheer. In 2006 is BTC geregistreerd als een EMAS bedrijf en heft het agentschap ISO 14001 certificaat behaald.

Doelstelling
Klimaatverandering is een serieus mondiaal probleem waardoor arme landen in het zuidelijk halfrond disproportioneel worden getroffen. BTC’s activiteiten kunnen aan de ene kant door klimaatverandering worden beïnvloed maar kunnen aan de andere kant helpen met het voorkomen van klimaatverandering. Daarom heeft BTC Partners for Innovation en Prospect C&S de opdracht gegeven om een CO2-voetafdruk te maken van alle activiteiten van 2007 en een voorstel te doen voor een CO2-strategie die BTC’s emissies verminderd. BTC is momenteel bezig met het implementeren van de aanbevolen maatregelen.

CO2-emissie Reductieprojecten
BTC heeft de unieke positie om zelf een of meerdere CO2-reductieprojecten op te starten in haar partner landen. Deze projecten kunnen beide bijdragen aan de reductie van CO2 en aan ontwikkelingssamenwerking.

Meer weten?