Projecten » Duurzame energie » Bio2Watt – Biogas en elektriciteit uit afval in Zuid-Afrika

Bio2Watt - Biogasinstallaties in Zuid-Afrika

Opdrachtgever: Bio2Watt
Periode: 2011 - 2014

Bio2Watt is een jong Zuid-Afrikaans bedrijf dat biogasprojecten opzet die gebruik maken van afval uit de landbouw- en veeteeltsector en ander biologisch restafval. Oprichter Sean Thomas is er van overtuigd dat het creëren van duurzame biomassaketens een voorwaarde is voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal
Partners for Innovation heeft Sean Thomas geholpen bij het verkrijgen van subsidie van het Nederlandse Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal om dit doel te bereiken en ontwikkelt en voert een duurzaamheidanalyse voor het project uit.

De Bronkhorstspruit Biogas Plant produceert, sinds oktober 2015, 4,6 MW elektriciteit, ondermeer voor de BMW Rosslyn fabriek en voor het nationale grid. Bio2Watt is een onafhankelijke  commerciele onderneming, die bijdraagt aan de diversificatie van de Zuid Afrikaanse energie mix, weg van kolen. Het project heeft geresulteerd in het creëren van duurzame banen in voorstedelijke gebieden, waar op dit moment grote werkeloosheid is.

Meer weten?