Projecten » Duurzame energie » Agentschap NL – Biomassacertificering

Agentschap NL - Hoe selecteer ik een biomassa-certificeringsprogamma

Opdrachtgever: Agentschap NL
Periode: 2011

In opdracht van Agentschap NL heeft Partners for Innovation een handleiding ontwikkeld voor het selecteren van een certificeringsprogramma voor duurzame biobrandstoffen en biomassa voor energieopwekking.

Drie vragen?
De handleiding behandelt drie vragen:

  1. Is biomassacertificering wel de aangewezen weg voor je bedrijf?
  2. Welke certificeringprogramma’s zijn geschikt voor mijn bedrijf?
  3. Welk programma wordt gekozen en hoe nu verder?

Het rapport geeft gedetailleerde informatie over 18 biomassacertificeringsprogramma’s.

Meer weten?