Projecten » Klimaat & Energie » Certificering biobrandstoffen (Renewable Fuel Standard program)

Certificering biobrandstoffen - Renewable Fuel Standard (RFS)

biofuels

Sinds 2013 werkt Control Union Certifications met Partners for Innovation aan de certificering van biobrandstoffen voor de Amerikaanse markt. Hierbij wordt gecontroleerd of Europese biobrandstof-bedrijven de regels naleven van het Renewable Fuel Standard (RFS) programma.

Dit programma komt uit de Verenigde Staten en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, door de industrie voor biobrandstoffen te versterken. Het programma is onderdeel van de Amerikaanse Energiewet uit 2005 en is uitgebreid in 2007, onder de Energie Onafhankelijkheid en Veiligheidswet.

De vraag naar biobrandstoffen is de laatste tijd flink gestegen. Bedrijven en overheden zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en wettelijke eisen omtrent duurzaamheid worden steeds strenger.

Bedrijven die biobrandstoffen produceren moeten eens in de drie jaar hun vergunning verlengen. Tijdens een audit wordt gecontroleerd of ze aan alle eisen voldoen, en bij een positief rapport mogen ze hun product naar de VS (blijven) exporteren.

  • Contact

Peter Vissers p.vissers@partnersforinnovation.com

Loek Verwijst (Control Union Certifications) 

  • Meer  informatie (Engels)

Bioenergy

CUC website 

US EPA RFS website