Projecten » Klimaat & Energie » Den Haag Biomassa Inventarisatie

Den Haag - Inventarisatie biomassa stromen voor energievoorziening

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Periode: 2010

In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft Partners for Innovation een inventarisatie gemaakt van beschikbare biomassa stromen in de gemeente.

Klimaatneutraal
De inventarisatie is als input gebruikt voor de strategie die de gemeente Den Haag op heeft opgesteld om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn.

Het inzetten van biomassa als bron van duurzame energie heeft aandacht in het energiebeleid van de gemeente Den Haag. In de Energievisie van Den Haag is de inschatting gemaakt dat biomassa voor zowel elektriciteit- als warmteopwekking een belangrijke rol kan spelen bij de verduurzaming van de Haagse energievoorziening.

De inventarisatie van biomassa stromen geeft een compleet en betrouwbaar beeld van de voor energieopwekking beschikbare biomassa stromen uit de gemeente Den Haag. Alle relevante biomassastromen zijn in kaart gebracht.

Meer weten?