Projecten » Klimaat & Energie » Duurzaam Toerisme

EU - Milieuvriendelijk toerisme en transport

Opdrachtgever: Europese Commissie, DG Enterprise
Periode: 2004

Partners for Innovation voerde een duurzaamheidsanalyse uit van een selectie van voorbeelden van milieuvriendelijke vormen van toerisme en transport. Doel van de studie was het op gang brengen van een discussie onder betrokkenen bij toerisme en transport in Europa. Een discussie over de ontwikkeling van de sector naar duurzamere vormen van toerisme. Als onderdeel van de studie is een groot aantal voorbeelden van duurzame vormen van (transport voor) toerisme verzameld, die hierbij tot inspiratie kunnen dienen. Om de discussie richting te geven is het belangrijk te laten zien waarom en op welke vlakken de geselecteerde voorbeelden duurzamer zijn dan reguliere vormen van toerisme.

Innovatie
Partners for Innovation heeft een analysemethodiek ontwikkeld die op een snelle (‘Sustainability Impact Inventory’) of een meer diepgaande en uitgebreide manier (‘Sustainability Impact Assessment’) inzicht kan geven in de duurzaamheidsscore van de voorbeelden. Dat gebeurt aan de hand van een aantal aspecten. Van beide, breed inzetbare, methoden zijn de uitkomsten weer te geven in een enkel figuur: in de vorm van een verkeerslicht. Het geeft in één oogopslag een indruk van de mate van duurzaamheid. Hiermee is een interessante vorm van duurzaamheidanalyse ontwikkeld, waarmee op een eenvoudige en duidelijke manier te communiceren is over de duurzaamheidsaspecten van een bepaald product of dienst.

Partners for Innovation werd ingeschakeld door hoofdaannemer PricewaterhouseCoopers voor projectcoördinatie, methode-ontwikkeling, plenaire presentatie, interviews en verzamelen en beschrijven van best practices.

Meer informatie
Partners for Innovation beschikt over bijzondere kennis van mogelijkheden en valkuilen van duurzaam toerisme en transport. Met deze kennis willen we graag met geïnteresseerde partijen nieuwe projecten starten.