Projecten » Projectontwikkeling en Financiering » E+Co

E+Co - Projectplannen en subsidieaanvragen

Opdrachtgever: E+Co
Periode: 2009 - 2011

E+Co is een non-governmental organization gevestigd in de Verenigde Staten, die vanaf de oprichting in 1994 tot de herstructurering in 2012 meer dan 250 investeringen in duurzame energie heeft gedaan in opkomende markten. In 2009, 2010 en 2011 heeft Partners for Innovation diverse projectplannen en subsidieaanvragen voor E+Co en voor de lokale ondernemers die zij ondersteunt geschreven.

Duurzame biomassa mondiaal
De plannen behelsten zowel stimulering van technische en financiële ondersteuning van E+Co als concrete projectplannen voor duurzame energie in Zuid-Afrika, Mali, Senegal en Tanzania. Zo werd onder meer een succesvolle subsidieaanvraag voor het fonds duurzame biomassa mondiaal voor de Zuid-Afrikaanse biogas projectontwikkelaar Bio2Watt ingediend.

Meer weten?