Projecten » Productinnovatie » Methodologie voor Product Service Systemen

EU - Product-dienstsysteeminnovaties

Opdrachtgever: PricewaterhouseCoopers met subsidie van de Europese Commissie - DG Research
Periode: 2003 - 2004

Het MEPSS-project (Methodology for Product Service System Innovation) heeft een innovatiemethodiek en toolkit ontwikkeld die organisaties helpen bij het vinden, ontwerpen en implementeren van complexe innovaties waarbij producten en diensten worden gecombineerd.

Succesfactoren
Product-dienstsystemen bieden bedrijven kansen voor winstgevende duurzame ontwikkeling. Sleutelfactoren voor succes zijn:

  1. Leveren van een unieke (mix van) prestaties en creëren van bijzondere waarde voor klanten (kwaliteit, emotie en comfort);
  2. Verbeteren van klantcontact, bijvoorbeeld door het aanbieden van op maat gemaakte product-dienst oplossingen (tijd en plaats, bv. moderne communicatiemiddelen);
  3. Toegang tot dure producten door betalen per gebruik (sharing, leasing, verhuur);
  4. Reduceren van de milieubelasting.

Slimme diensten worden economisch steeds belangrijker. Bedrijven die product-dienst systemen aanbieden, doen het vaak beter dan hun concurrenten. Maar product-dienst innovaties stellen nieuwe eisen aan bedrijven. Het in dit project ontwikkelde handboek en webtool zijn bedoeld om bedrijven in korte tijd kennis te laten maken met dit krachtige nieuwe concept.

De adviseurs van Partners for Innovation waren verantwoordelijk voor een belangrijk deel van regie en werkzaamheden in het MEPSS-project, onder andere:

  • Projectcoördinatie
  • Methodiekontwikkeling (innovatiemodel, stakeholder management)
  • Handboek (ondermeer eindredactie)
  • Web-tool (regie en realisatie)

Meer informatie
Partners for Innovation helpt u graag op weg met product-dienst denken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld binnen uw bedrijf een workshop organiseren om u de meerwaarde van deze nieuwe business-modellen te laten ontdekken.