Projecten » Klimaat & Energie » EU – RTD4EDC

EU - Duurzame energie voor ontwikkelingslanden en opkomende markten (RTD4EDC)

Opdrachtgever: Europese Commissie - DG Research
Periode: 2007 - 2008

De toekomstige energievraag wereldwijd zal met 45% toenemen in 2030. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, te reageren op de dreiging van klimaatverandering en ook de toegang tot energie voor de armste mensen in opkomende en ontwikkelingslanden landen -met name in landelijke gebieden- te verbeteren, spelen hernieuwbare energietechnologieën een cruciale rol.

RTD4EDC
Het “RTD4EDC” (Research, Technological Development & Demonstration for Emerging and Developing Countries) project richtte zich op het ontwikkelen van aanbevelingen voor Europees RTD&D beleid om het aandeel van hernieuwbare energie in opkomende en ontwikkelingslanden (EDC’s) met Europese technologieën te verhogen. Partners for Innovation heeft deze beleidondersteuning studie voor de DG Research van de Europese Comissie uitgevoerd samen met drie ervaren partners uit EDC’s: ESENERG in Paraguay, NanoEnergy Ltd in South-Africa and IT Power India Ltd in India.

Conclusies
Het potentieel voor hernieuwbare energie in EDC’s is hoog en RTD&D is een factor die het mogelijk maakt om:

  • Implementatie van hernieuwbare energie in EDC’s verder te helpen;
  • De EU-industrie te faciliteren bij het toegang verkrijgen tot deze markten met hoog potentieel.

Echter, deze impact moeten worden vergroot.

Aanbevelingen

  • Sterke, blijvende partnerschappen tussen EU en EDC onderzoeksgemeenschappen bouwen.
  • Strategische partnerschappen tussen Europese industrie en lokale belanghebbenden bouwen.
  • RTD&D inzet focussen op specifieke lokale behoeften en sociaaleconomische omstandigheden.
  • Leercurve verbeteren door te verzekeren dat eerder verkregen kennis beschikbaar en toegankelijk is.

Meer weten?