Projecten » Duurzame energie » GBEP – Ghana

Global Bio-Energy Partnership - Pilot duurzame biomassa-indicatoren Ghana

Opdrachtgever: Agentschap NL, Global Bio-Energy Partnership (GBEP)
Periode: 2011- 2013

De GBEP Taskforce Duurzaamheid heeft een set van 24 duurzaamheidsindicatoren ontwikkeld die van toepassing is op alle vormen van bio-energie en die op vrijwillige basis door overheden kan worden ingezet. De GBEP-indicatorenset stelt overheden in staat om de bio-energiesector te beoordelen en nieuwe beleid voor duurzame bio-energieproductie en -gebruik te ontwikkelen. De indicatoren zijn in Ghana getest.

Duurzaam bio-energiebeleid
De ECOWAS-regio, waaronder Ghana, gebruikt bijzonder veel biomassa voor energiedoeleinden. De meeste hiervan worden op niet-duurzame wijze geoogst of gebruikt, met alle negatieve gevolgen voor mens, milieu en economie. Terwijl er reeds een concept bio-energiebeleid was geformuleerd, besloot de Ghanese regering om een pilot uit te voeren met de GBEP duurzaamheidsindicatoren.

Ghana pilot project
Omdat moderne bio-energie enorme kansen voor de regio biedt, besloot Agentschap NL om de pilot te ondersteunen, samen met het Global Bio-Energy Partnership (GBEP). De pilot werd mede gesteund door het ECOWAS Regional Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE) en werd gecoördineerd door de Council for Scientific and Industrial Research (CSIR). De Ghana Energy Commissie nam de verantwoordelijkheid op zich om beleidsmakers te betrekken.

Partners for Innovation heeft in opdracht van Agentschap NL technische ondersteuning verleend. De primaire doelen waren:

  • Vergroting van de capaciteit van het gastland Ghana (en ECOWAS) om de GBEP-indicatoren als instrument te gebruiken voor de beoordeling van de duurzaamheid van de bio-energiesector en/of het ontwikkelen van duurzaam bio-energiebeleid;
  • Lessen leren over hoe de indicatoren kunnen worden toegepast en hoe de praktische bruikbaarheid als instrument voor beleidsmakers kan worden verbeterd en dit terugrapporteren aan de GBEP-gemeenschap.

Drie Ghanese onderzoeksinstituten (CSIR-FORIG, CSIR-IIR en UG-ISSER) hebben 11 van de 24 GBEP indicatoren in de pilot bestudeerd.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen
De pilot was een succes: de 24 duurzaamheidscriteria blijken zeer waardevol te zijn voor Ghana. Als zodanig zijn de indicatoren, ook voor andere overheden, een praktisch instrument om de duurzaamheid van biomassasectoren en beleidsmaatregelen te evalueren. Het rapport toont ook belangrijke inzichten over de beschikbaarheid van gegevens en de kwaliteit, en over de toepasbaarheid van de GBEP indicatoren in Ghana.

Het eindrapport geeft concrete aanbevelingen over:

  • Hoe Ghana kan door kan gaan met de GBEP duurzaamheidsindicatoren;
  • Lessen voor GBEP en de GBEP-gemeenschap.

Meer weten?