Projecten » Productinnovatie » Haven Amsterdam

Haven Amsterdam – Project: Afval = Grondstof

Opdrachtgever: Haven Amsterdam
Periode: 2011 - 2012

Haven Amsterdam heeft Partners for Innovation gevraagd om als projectmanager op te treden van het ‘Afval = Grondstof’ programma. Een gezamenlijk initiatief van Haven Amsterdam, Gemeente Zaanstad en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht namens de Gemeente Amsterdam. Het doel van het project is om grondstofketens te sluiten.

“Afval van het ene bedrijf, kan als grondstof of energiebron gebruikt worden bij een ander bedrijf.”

Van fosfaten tot biodiesel
In dit programma wordt gezocht naar hoogwaardig gebruik van afvalstromen en worden bedrijven begeleid bij het realiseren van commercieel interessante toepassingen. In 2011 zijn de volgende reststromen onderzocht op hergebruikmogelijkheden: fosfaatrijke reststromen, bleekaarde, autobanden vezelfractie, textielvezels, geactiveerde kool, houtachtige reststromen, kunststofafval, calciumchloride, natriumsulfaat, reststroom biodiesel. Dit heeft geleid tot enkele concrete investeringen en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Milieu- en economische voordelen
Het Afval = Grondstof principe biedt grote economische en milieuvoordelen, waaronder:

  • Verbeteren en op peil houden van de bodem, water-, en luchtkwaliteit;
  • Verminderen van broeikasgassen;
  • Minder afhankelijk zijn van de internationale grondstofmarkt;
  • Behoud van schaarse grondstofvoorraden.

Meer informatie?
Bedrijven die interesse hebben om aan het project deel te nemen, zijn welkom om contact op te nemen met: