Projecten » Duurzame energie » Jathropa Alliance

Jathropa Alliance - RSB-certificering

Opdrachtgever: Jathropa Alliance
Periode: 2010 - 2012

De Europese Unie wil de uitstoot van broeikasgassen significant verminderen – tot minimaal 35% in vergelijk met fossiele brandstoffen, groeiend tot 50% in 2017. Daarnaast wil ze garanderen dat biobrandstoffen niet afkomstig zijn van bossen, moerassen en beschermde natuurgebieden. Als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen is het belang van certificering enorm toegenomen.

Voldoen aan nieuwe standaarden
Partners for Innovation werkte nauw samen met de Jatropha Alliance en GEXSI om producenten van biobrandstoffen op certificering voor te bereiden. Voor drie Jatropha-producenten in Mozambique is een inventarisatie gemaakt van bestaande duurzaamheidskaders en -standaarden en een analyse welke best door hen gebruikt kan worden. De resultaten zijn onder meer gepresenteerd tijdens een workshop in Tanzania en bij de Jatropha World 2010 conferentie in Rotterdam.

Toolbox RSB-certificering
De drie partners hebben daarnaast een toolbox ontwikkeld voor biomassaproducenten die willen voldoen aan de Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) standaard.

De toolbox bestaat uit:

  1. Een self assessment die ingaat op geschiktheid van RSB, analyse van de afstand tot de certificeringsdoelen en rapportage en richtlijnen voor de benodigde bewijslast (documenten);
  2. Richtlijnen voor het ontwikkelen van een routekaart om te voldoen aan de RSB standaard;
  3. Richtlijnen voor het certificeringproces.

Downloads:

Meer weten?