Projecten » Duurzame energie » Mozambique test kader voor Biobrandstofprijzen

Overheid Mozambique: Test concept biobrandstofprijzenkader

Opdrachtgever: Overheid Mozambique en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Periode: juni - september 2014

Een duidelijk en helder kader voor de prijzen van biobrandstoffen is cruciaal voor de groei van deze sector. Om het gebruik van biobrandstoffen in Mozambique te bevorderen hebben de overheid van Mozambique en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  Partners for Innovation gevraagd het kader voor de prijzen van biobrandstoffen in Mozambique te testen en onderzoek te doen naar de prijsmechanismen van biobrandstoffen in andere landen.

De volgende uitkomsten kwamen uit ons onderzoek naar de prijs van biobrandstof in andere landen:

  1. Industriepolitiek is noodzakelijk. Een zogenaamde industriepolitiek is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een biobrandstoffensector. Industriepolitiek bestaat uit een mix van activiteiten, zoals het creëren van marktvraag, het ondersteunen van de ontwikkeling van de sector, faciliteren van investeringsmogelijkheden,  duidelijkheid scheppen over rollen en kansen enz. Een industriepolitiek ontstaat door een gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven.
  2. Een prijsmechanisme is nodig als startpunt voor de sector. Een prijsmechanisme is noodzakelijk bij een sectorale industriepolitiek, omdat biobrandstoffen moeten concurreren op de volwassen fossiele brandstoffenmarkt. In de meeste gevallen zijn biobrandstoffen echter duurder dan fossiele brandstoffen.
  3. Er bestaan drie type prijsmechanismes voor biobrandstoffen. Er zijn wereldwijd grofweg drie soorten prijsmechanismen voor biobrandstoffen:
    1. Market-oriented pricing. Dit systeem is met succes toegepast in op de biobrandstoffenmarkten in Brazilië, de EU en de VS. De overheid intervenieert niet rechtstreeks in de prijs, maar doet dit indirect via belastingen en beleid gericht op vraag- en aanbodcondities
    2. Cost-plus pricing. Cost-plus pricing is een mechanisme dat in opkomende markten wordt gebruikt. Het betekent dat de overheid de kosten voor de productie, het mengen en de distributie van biobrandstoffen in kaart brengt. Vervolgens worden deze kosten gebruikt om de referentieprijzen voor biobrandstoffen te bepalen.  De raamwerken voor biobrandstofprijzen in Malawi en Zuid-Afrika zijn gebaseerd op het cost-plus principe.
    3. Maximum pricing. Maximum pricing wordt met name in opkomende markten gebruikt. Overheden stellen hierbij een prijsplafond vast of bepalen een vaste prijs.

Met deze uitkomsten hebben wij specifieke aanbevelingen gedaan voor de situatie in Mozambique, deze zijn aangeboden aan de Mozambikaanse overheid.

Het project is aangestuurd door het Nationale Directoraat voor Nieuwe en Hernieuwbare Energie (DNER), in nauwe samenwerking met het Landbouw Promotie Centrum van het Ministerie van Landbouw (CEPAGRI) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?