Projecten » Agro-forestry » Oxfam Novib – Agroforestry Gardens in Niger

Oxfam Novib - Economisch model voor Agroforestry Gardens in Niger

Opdrachtgever: Oxfam Novib
Partner: Afrique Fondation de Jeunes (AFJ)
Periode: 2013

Partners for Innovation ontwikkelde een economisch simulatiemodel en instrumenten om de kosten en baten van Agroforestry tuinen in Niger te berekenen.

Producenten in semi-aride gebieden hebben veel verschillende Agroforestry systemen ontwikkeld. Sommige zijn geschikt voor grootschalige uitrol, zoals natuurlijke regeneratie van bomen op landbouw of grasland. Anderen zijn arbeids- en input-intensief, zoals (druppel) geïrrigeerde Agroforestry tuinen toegepast door progressieve boeren in semi-aride gebieden.

Voor haar business development programma wilde Oxfam-Novib weten of dergelijke systemen kunnen worden opgeschaald door het verstrekken van krediet aan ondernemende boeren. Oxfam-Novib’s partner Afrique Fondation des Jeunes (AFJ) in Niger gebruikt dit soort tuinen.

Kosten en baten in kaart
Partners for Innovation heeft samen met het AFJ-team van jonge professionals het economische evenwicht van een tuin in Doutchi, 300 km ten oosten van Niamey, berekend. AFJ medewerkers brachten gedetailleerde kennis over kosten en baten van de tuinen in. Frank van Schoubrouck van Partners for Innovation, ontwikkelde een model en een spreadsheetprogramma om op basis van deze gegevens met variabelen in te kunnen voeren.

Uit de berekeningen blijkt dat:

  • Investeringen in Agroforestry tuinen hoog zijn: het equivalent van € 20.000 per hectare
  • Opbrengsten ook hoog zijn: € 15.000 per hectare per jaar, na twee jaar
  • Dergelijke systemen bieden werkgelegenheid voor ondernemers, technici en arbeiders, in totaal vijf mensen per hectare – enigszins variërend gedurende het seizoen.

Het economisch simulatiemodel en de calculatieinstrumenten ontwikkeld door Partners for Innovation stelt de boeren in staat om vergelijkbare balansen in verschillende systemen en situaties te berekenen.

Meer informatie?