Projecten » Productinnovatie » Adessium Foundation – Plastic Soep Preventie

Adessium Foundation - Plastic Soep preventie

Plastic Soep

Opdrachtgever: Adessium Foundation
Periode: 2011

Wat kunnen we doen tegen de Plastic Soep en de verontreiniging van de oceanen? In opdracht van Adessium Foundation heeft Partners for Innovation samen met Dr. Hans van Weenen een analyse gemaakt van dit steeds groter wordende probleem. Er is een overzicht gemaakt van de stakeholders en mogelijke preventiemaatregelen om ‘plastic soep’ bij de bron aan te pakken.


Voorkomen is beter dan genezen
Eén van de aanbevelingen is om het gebruik van ‘micro-beads’ te verbieden. Micro-beads zijn kleine plastic bolletjes die ondermeer worden toegepast in cosmetica. Een andere aanbeveling is om pilotprojecten te starten met de industrie, gericht op producten met een hoog risico om in het milieu terecht te komen.

Meer weten?