Projecten » Duurzame energie » RECP Finance Catalyst

RECP Finance Catalyst: duurzame energieprojecten in Afrika verbinden met financieringskansen

RECP Finance Catalyst

Sinds 2016 helpt Partners for Innovation ondernemers om hun duurzame energieprojecten in Sub-Sahara Afrika financieel sluitend te krijgen door het uitvoeren van de RECP Finance Catalyst. De Finance Catalyst biedt directe ondersteuning bij de ontwikkeling, structurering en financiering van projecten en stelt daarmee projectontwikkelaars in staat hun projecten financierbaar te maken en concrete investeringsmogelijkheden te bieden. Voortbouwend op het succes van de afgelopen 1,5 jaar worden deze diensten doorgezet in 2018.

Context
Ondernemers die een nieuw duurzame energieproject in Afrika willen opstarten, kunnen al snel tegen problemen aanlopen die daadwerkelijke realisatie bemoeilijken. Vanwege de relatief beperkte omvang van het project, een gebrek aan ervaring of beperkte connecties van de projectontwikkelaar, blijkt het regelmatig lastig om de financiering te vinden die nodig is om een project van de grond te krijgen. Vice versa zijn ook investeerders niet altijd in staat om veelbelovende projecten te identificeren of verder te brengen, waardoor zij hun impact niet kunnen optimaliseren.

Het project
De RECP Finance Catalyst helpt ondernemers die bezig zijn met het opzetten van kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten in Sub-Sahara Afrika door ze ondersteuning te bieden bij en advies te geven over projectontwikkeling, structurering en financiering. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Finance Catalyst vele privaat-gedreven duurzame energieprojecten geholpen om toegang te krijgen tot verschillende bronnen van vreemd vermogen, eigen vermogen en subsidies. Hierin wordt een diversiteit aan technologieën en businessmodellen meegenomen, waaronder waterkracht en afvalenergiecentrales die op het elektriciteitsnet worden aangesloten alsook losstaande solar home systemen en kookfornuizen.

Criteria
Initiatiefnemers kunnen hun project indienen via de website van de RECP Finance Catalyst. Projecten die voor advisering in aanmerking willen komen moeten aan een aantal criteria voldoen, die hier worden genoemd. Zo worden alleen projecten geaccepteerd die een cumulatieve generatiecapaciteit van 0.5-50 MW beogen, of een totale investering vragen van tussen de € 1 en 70 miljoen (decentrale energieopwekking wordt ook meengenomen). Kijk voor meer informatie op de website van de RECP Finance Catalyst.

Lees verder:
Finance Catalyst
RECP

De Finance Catalyst wordt uitgevoerd binnen de RECP (de Africa-EU Renewable Energy Cooperation Programme). De RECP is een multi-donor programma dat de markt voor duurzame energie in Afrika verder wil brengen. Het is door meer dan 35 landen in Europa en Afrika in het leven geroepen als onderdeel van de AEEP, het partnerschap tussen Afrika en de Europese Unie rondom energie.

Contact
Stan van den Broek
s.vandenbroek@partnersforinnovation.com

Peter Vissers
p.vissers@partnersforinnovation.com