Projecten » Duurzame energie » Sun Biofuels

Sun Biofuels - Broeikasgas LCA van Jathropa biobrandstoffen door Sun Biofuels in Mozambique

Opdrachtgever: Sun Biofuels Mozambique en Jathropa Alliance
Periode: 2011

Partners for Innovation heeft een levenscyclusanalyse uitgevoerd van de broeikasgasemissies van Jatropha biobrandstoffen door het bedrijf Sun Biofuels in Mozambique. Het onderzoek werd medegefinancierd uit het Global Sustainable Biomass Fund van Agentschap NL.

39% reductie
In de Richtlijn Hernieuwbare Energie van de Europese Commissie zijn duurzaamheidscriteria opgenomen, waaronder de eis dat biobrandstoffen minimaal 35% minder broeikasgasemissies moeten hebben dan fossiele brandstoffen. De resultaten tonen aan dat Sun Biofuels aan deze eis voldoet; zij realiseert ten minste een 39% reductie van broeikasgassen. Uit het rapport blijkt ook dat er nog verdere ruimte voor verbetering is.

Meer weten?