Projecten » Productinnovatie » Vanderlande – ketenproject transportsystemen

duurzaam transportsysteem

In een unieke samenwerking met tien ketenpartners heeft wereldspeler in transportsystemen Vanderlande twee circulaire kunststof producten ontwikkeld, die een forse energie- en milieuwinst opleveren:

  • de TUB, een bak waarop koffers vervoerd worden op de transportbanden van luchthavens
  • de TRAY, een krat waarin producten worden opgeslagen in geautomatiseerde opslag- en distributiecentra

TUB voor bagageafhandeling

De TUB wordt gebruikt om koffers in luchthavens te transporteren. De huidige TUB is gemaakt van LDPE dat middels rotatie-gieten in zijn vorm wordt gebracht. De holle vorm wordt vervolgens vol geschuimd met PU schuim. Aan de buitenzijde is een slijtrand aangebracht.

Partners for Innovation heeft een milieu-analyse (LCA Quick-scan) gemaakt om de impact van de huidige TUB te bepalen. De conclusie is dat het gewicht van de TUB een grote rol speelt in het energieverbruik van het bagage systeem (85% van de totale impact), doordat de TUB vrijwel continu getransporteerd wordt. De TUB mag dus absoluut niet zwaarder worden als er recyclaat wordt toegepast, het liefst lichter, aangezien daarmee een grotere besparing kan worden gerealiseerd.

Om de recyclebaarheid van de huidige TUB te onderzoeken zijn er 20 TUBS gerecycled door SUEZ.  Het is gelukt om het PU-Schuim grotendeels van de LDPE-buitenkant af te krijgen, waarna het LDPE goed gerecycled kan worden. Promens heeft vervolgens met het gerecyclede materiaal weer een nieuwe TUB geproduceerd. Dit was verrassend goed mogelijk, maar er is wel een kleurverschil met virgin.  Volgens de recycling bedrijven is dit eenvoudig op te lossen door het beter schoonmaken van de schredder en door het compounderen van het recyclaat met een gaasfilter. Verder moeten de UHMPE slijtranden afneembaar worden gemaakt, deze zijn nu gelast. Dit is niet handig voor het recyclingproces.

De deelnemers hebben verschillende concepten ontwikkeld voor de TUB op basis van verschillende productietechnieken. Vanderlande onderzoekt op dit moment nog welk concept het meest geschikt is voor de toekomstige TUB. Het toepassen van recyclaat (van eigen producten) lijkt in ieder geval mogelijk en door het optimaliseren van het ontwerp kan er een forse gewicht- en energiebesparing gerealiseerd worden.

TRAY voor geautomatiseerde distributiecentra

De TRAY wordt gebruikt voor het opslaan van producten in geautomatiseerde opslag- en distributiesystemen, ofwel ACP (Automated Case Picking). Dit systeem bestaat uit een rekstructuur met een geïntegreerde TRAY-shuttle; het Vanderlande ADAPTO systeem. De shuttles transporteren de TRAYS met producten op en neer tussen de opslagplekken en de in- uitgangen van het systeem. Voor het huidige ACP concept waren geen standaard opslagmiddelen beschikbaar, en Vanderlande heeft daarom besloten een eigen TRAY te ontwikkelen.

Partners for Innovation heeft een milieu-analyse (LCA Quick-scan) is gemaakt om de impact van de huidige TRAY te bepalen. De conclusie voor de TRAY was dat de grootste milieu-impact (85%) zit in de productiefase (m.n. het materiaal). Dit betekent dat er vooral milieuvoordelen gehaald kunnen worden met het gebruik van gerecycled materiaal en het optimaliseren van het ontwerp.

TRAY Vanderlande

In het ontwerpteam van de TRAY is veel tijd besteed aan het vaststellen van de juiste specificaties voor Vanderlande. De TRAY staat het grootste deel van de tijd in “racks’ met een product en hier moet rekening gehouden worden met de zwaarste belasting en hoogst mogelijke temperatuur. Als het product nodig is wordt de TRAY opgehaald met een shuttle, en via allerlei transportsystemen en een operator of robot, geschikt gemaakt voor verzending.

Er is een brainstorm gehouden waarbij de specificaties onderverdeeld zijn in deelfuncties en door middel van ‘Hoe kun je’ vragen zijn er per deelfunctie oplossingen bedacht en geschetst. Zo ontstonden er in een half uur tijd ruim honderd ideeën. Alle deeloplossingen zijn in een morfologische box samengevat en gecombineerd tot concepten. Uiteindelijk is er gekozen voor een concept dat door Schoeller Alllibert verder is uitgewerkt.

Milieu- en energiebesparing

De potentiële milieuwinst voor de TUB is vooral afhankelijk van het gewicht, de recyclebaarheid en het toepassen van recycled materiaal. Het gewicht van de huidige TUB is ca. 16 kg, waarvan 11,4 LDPE en 4,6 kg PU schuim. In de nieuwe TUB wordt recycled HDPE ingezet, indien beschikbaar van gerecyclede oude TUBs. Met de nieuwe concepten lijkt een gewicht van 12 kg haalbaar, zodat er een toepassing komt voor 72 ton rHDPE. De 25% gewichtsbesparing levert een energiebesparing op van ca. 12,5% in het systeem. Voor een gemiddelde luchthaven met 6.000 TUBS levert dit een energiebesparing op van 109.000 kWh/jaar (392 GJ/jaar).

De nieuwe TRAY is qua eigenschappen niet te vergelijken met de huidige kratten. Er zijn veel extra functionaliteiten toegevoegd, die automatische handling in ACP systemen mogelijk maken. De potentiële milieuwinst voor de tray is afhankelijk van het uiteindelijke gewicht en het percentage recycled PP dat kan worden toegepast en de hoeveelheid trays die geproduceerd gaan worden. Het gewicht van de nieuwe tray is 3,6 kg en deze kan volledig in recycled PP worden uitgevoerd. In een gemiddeld warehouse worden ca. 100.000 trays ingezet, ofwel ca. 360 ton rPP. Hierdoor wordt de marktvraag naar recycled PP versterkt. Ten opzichte van virgin PP levert dit 50% energiebesparing en milieuwinst op.

Ketensamenwerking

Samenwerken is inspirerend maar soms ook lastig. In dit project waren verschillende bedrijven betrokken die soms ook concurrenten van elkaar kunnen zijn. Dit vraagt naast openheid ook om het respecteren van elkaars ‘intellectuele eigendom’. Dit is opgelost door in de ontwerpfase alleen de concepten te presenteren, maar niet alles met de hele groep te delen.

Cor Goelema (Vanderlande): ‘Mijn feedback is heel positief. We hebben hier een heleboel schakels uit de keten en hierdoor heeft Vanderlande meer inzicht gekregen op de keten. In het ketenproject is een oude Tub vermalen en er een nieuwe Tub van gemaakt, dit vonden we zeer bijzonder, dat de partijen dit op eigen kracht hebben gerealiseerd in korte tijd. Voor ons is het een leermoment geweest: we hadden dit veel eerder kunnen doen.’

Martin van Dord (NRK): ‘Het was erg bijzonder dat er binnen dit project een aantal concurrerende partijen zaten, maar dat het de openheid niet beperkt heeft.’

Gerard Pijffers (Promens): ‘Het ketenproject heeft ervoor gezorgd dat de oogkleppen werden afgezet. Het was voor ons een goede trigger. We hebben ingezien dat we in samenwerking met de keten een stuk verder komen.’

Carl Hoeks, Sourcing Manager (Vanderlande): ‘Deze aanpak heeft ons sneller verder geholpen dan verwacht, door de gehele keten aan een tafel te hebben ontstaat echt open innovation en bereik je verassende resultaten.’ 

Contact:

Ingeborg Gort i.gort@partnersforinnovation.com

Vanderlande transportsystemen (Engels)