Projecten » Productinnovatie » VNP – Ketenprojecten duurzaam verpakken met papier en karton

VNP Ketenprojecten - Duurzaam verpakken met papier en karton

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP)
Periode: 2014-2015

De Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) heeft in het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA) een aantal ketenprojecten rondom duurzaam verpakken met papier en karton opgezet. Partners for Innovation is gevraagd om ondersteuning te leveren bij twee ketenprojecten. Het ontwikkelen van een Shelf Ready Packaging (SRP) voor een van de producten van Unilever Het ontwikkelen van duurzame verpakkingsoplossingen voor EkoPlaza.

Shelf Ready Packaging
Voor Unilever en Smurfit Kappa is voor een aantal SRP-oplossingen de milieu-impact berekend. Golfkarton blijkt voor SRP-verpakkingen een uitstekend materiaal omdat het een goede presentatie (bedrukbaarheid) mogelijk maakt, lage milieu-impact heeft en tevens snel in het schap te plaatsen en goed te recyclen is.

Houdbaarheid en voedselveiligheid
Voor EkoPlaza is de uitstraling van de verpakking van het grootste belang en moet de houdbaarheid en voedselveiligheid gegarandeerd kunnen worden. Papier en karton hebben een duurzame uitstraling en ze zijn uitstekend te bedrukken. Om de houdbaarheid te vergroten en de voedselveiligheid te garanderen zijn er diverse coatings in ontwikkeling of al op de markt. Veel van deze ontwikkelingen vinden plaats in het buitenland, maar ook verschillende Nederlandse papierfabrikanten zijn met ontwikkelingen bezig die hiervoor kunnen worden toegepast. Dit kan samen met een van de Nederlandse papierfabrikanten in een vervolgproject verder worden opgepakt.

Meer informatie: