Klimaat & Energie -Europa

Wij adviseren bedrijven en overheden bij het realiseren van hun klimaat- en energieambities.

Wilt u een nieuw project ontwikkelen of heeft u vragen? Neem contact op met Emiel Hanekamp of Peter Karsch.

Projecten

Certificering biobrandstoffen - Renewable Fuel Standard (RFS)

biofuels

Sinds 2013 werkt Control Union Certifications met Partners for Innovation aan de certificering van biobrandstoffen voor de Amerikaanse markt. Hierbij wordt gecontroleerd of Europese biobrandstof-bedrijven de regels naleven van het Renewable Fuel Standard (RFS) programma. Dit … Meer

Market study Captive Power in Nigeria (agrifood)

agrifood

Er zijn veel kansen voor duurzame energie in Nigeria. Er is namelijk een gebrek aan betrouwbare elektriciteit. Bedrijven in de maakindustrie houden hun productie draaiende met elektriciteit uit dieselolie en gas. Geschat wordt dat op dit … Meer