KIDV – Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Project

KIDV – Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Hoe kunnen we de milieudruk van verpakkingen verminderen door preventie en recycling? De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 omschrijft de inspanningen van de gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het Rijk op dit gebied. De Brancheplannen Duurzaam Verpakken laten per sector de inzet van het bedrijfsleven zien.

Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Als onderdeel van deze Raamovereenkomst stelt het verpakkende bedrijfsleven brancheverduurzamingsplannen op. Hierin staan de maatregelen die zij willen nemen om hun productverpakkingscombinaties te verduurzamen. De verschillende branches hebben ieder hun eigen plan met doelstellingen toegespitst op hun sector. De eerste ronde verduurzamingsplannen vond plaats in 2015-2018, waarna de resultaten gemonitord zijn. De tweede ronde volgt in 2018-2022.

Partners for Innovation was betrokken bij het opstellen en monitoren van een groot aantal van deze plannen. Zo werkten we onder andere met de groente- en fruitsector, de e-commercesector, levensmiddelenindustrie, de supermarkten, de doe-het-zelfbranche, de farmaceutische sector en de tuinbranche aan plannen voor verduurzaming van verpakkingen.  Ook monitorden we veel van de plannen om te bekijken of de gestelde doelen gehaald zijn.

Bekijk de plannen

Projecten

Gerelateerde
projecten.

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Jannes Nelissen +31 (0)6 4327 9042