Rapporten

 • Feasibility Study of Ghana Institutional Biogas Programme

  Haalbaarheidsstudie van het institutionele biogasprogramma van Ghana

  Partners for Innovation heeft een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een institutioneel biogasprogramma in Ghana uitgevoerd in opdracht van de Ghana Energy Commission. In deze haalbaarheidsstudie wordt geadviseerd over het ontwerp, de installatie en het beheer van geschikte biogastechnologiesystemen voor gebruik in openbare instellingen (kostscholen, ziekenhuizen en gevangenissen).
  Lees het rapport

 • NRK Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen

  December 2017

  Het NRK Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen vloeit voort uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

  Het is opgesteld door NRK Verpakkingen i.s.m. PlasticsEurope Nederland en in afstemming met diverse belanghebbenden binnen de kunststofverpakkingsindustrie, zoals de verpakkers, recyclers en de materiaalproducenten.

  Download: NRK Materiaalverduurzamingsplan

 • Kunststoffen: leren van icoonprojecten

  Banken van gerecycled plastic, gerecyclede bouwmaterialen en bioplastics maken uit afvalwater zijn slechts een greep uit de icoonprojecten naar aanleiding van het Ketenakkoord Kunststoffen. De bundeling van krachten – van maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden – heeft zowel geleid tot successen als lessen voor de toekomst. Voor het onderzoek zijn de tien projectleiders geïnterviewd en elf projectdeelnemers.

  Lees de evaluatie van de tien projecten en hun resultaten in het rapport  Leren van Icoonprojecten – evaluatie rapport final.

 • grondstoffenakkoord

  Aanbevelingen voor betere kwaliteit kunststof verpakkingsafval

  April 2017

  De hoeveelheid ingezameld huishoudelijk kunststof verpakkingsafval is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tegelijkertijd wordt de afzet van het ingezamelde en gesorteerde kunststof een steeds nijpender probleem. Voor het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden en handelingsperspectief voor gemeenten.

  Lees de aanbevelingen: LCKVA Kwaliteitsverbetering

 • Expertisecentrum Circular Design

  Februari 2017

  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Partners for Innovation gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Expertisecentrum Circular Design. Het onderzoek en de conclusies zijn gebaseerd op deskresearch, een enquête en interviews met 140 stakeholders vanuit zowel de aanbod als de vraagkant.

  Download hier de Samenvatting

  Download hier het Volledige rapport

 • Handleiding Duurzaam Verpakken

  Handleiding Duurzaam Verpakken voor e-commerce bedrijven

  April 2016

  In deze interactieve handleiding duurzaam verpakken voor Nederlandse e-commerce bedrijven vindt u achtergrondinformatie, voorbeelden, cases van en contactinformatie van producenten en leveranciers. De handleiding is bedoeld voor zowel kleine, middelgrote als grote webwinkels en voor fulfilment bedrijven.

  Download hier de Handleiding Duurzaam Verpakken voor Nederlandse e-commerce bedrijven

 • Green energy technologies in Uganda

  January 2016

  Fossil fuels are extensively used in the energy management of lodges in Uganda. This causes degradation of biodiversity, ecosystems and local cultural heritage. Opportunities and solutions are investigated by means of the triple bottom line.

  Author: Wouter Hoogland (intern Partners for Innovation)
  DownloadGreen energy technologies for a sustainable energy management of lodges in Uganda

 • Infographic Plastic Recycling in the Netherlands

  Infographic Plastic Recycling in the Netherlands

  October 2015

  This Infographic Plastic Recycling in the Netherlands shows the actual situation of Plastic Recycling in the Circular Economy.

 • Caseguide Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

  Oktober 2015

  De Caseguide Ontwerpen met Kunststof Recyclaat beschrijft ervaringen van een zestal koplopers uit de Nederlandse industrie over het toepassen van kunststof recyclaat in spuitgietproducten. In elke casebeschrijving staat een link naar een video waarin de ervaringen kort worden gedeeld.

  Download: Caseguide Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

  Of lees de Caseguide online

 • Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

  Oktober 2015

  De publicatie: Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat, biedt achtergrondinformatie over het gehele proces, vanaf de strategische keuze voor het toepassen van recyclaat, praktische tips en tricks tot aan het communiceren over producten met recyclaat naar consumenten.

  Download: Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

  Of lees de Guidelines online

 • Pilotstudie: Effecten Cradle to Cradle Certificering Programma

  Juni 2014

  Opdrachtgever: Cradle to Cradle Products Innovation Institute

  Steering Committee: Bjorn Sanders (C2C ExpoLAB); Claire Teurlings (Cooperation of Good); Mariska van Dalen (Tebodin Netherlands BV) en Peter Vissers (Partners for Innovation)

  Download Technisch Report (Engels)

 • Mozambique Biofuel Sustainability Framework

  Februari 2014

  Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

  Download het eindrapport

 • Duurzaam Verpakken – verpakken voor de circulaire economie

  Duurzaam Verpakken, Oktober 2013

  Wat is Duurzaam Verpakken en wat is de duurzaamste verpakking voor ons product?

  Auteurs: Siem Haffmans (Partners for Innovation), Ger Standhardt (NVC) en Astrid Hamer (Agentschap NL)

  Lees Duurzaam Verpakken online

  Download Duurzaam Verpakken

 • Agroforestry Garden Enterprises in Niger

  Are Agroforestry Garden Enterprises in Niger feasible?

  Case: Afrique Fondation Jeunes

  Opdrachtgever: Oxfam Novib, Juni 2013

  Auteurs: Frank van Schoubroeck (Partner for Innovation) en Zakari Yaou Saidou Soumana (Afrique Fondation Jeunes)

  Download eindrapport (Engels)

 • Pilot Sustainability Indicatoren Ghana

  Februari 2013

  GBEP pilot Ghana: very valuable and successful; a follow-up is suggested.

  Klant: Agentschap NL, Global Bio-Energy Partnership (GBEP)
  Auteurs: Emiel Hanekamp, Peter Vissers, Saskia de Lint

  Download rapport (Engels)

 • Broodverpakking voor kwartje brood

  Verpakking voor kwartje brood, Juni 2012

  Project partners: Oerlemans Plastics en Beko Verpakkingen

  Auteurs: Ingeborg Gort-Duurkoop, Siem Haffmans

  Download rapport

 • Afval = Grondstof

  Eindrapport Project: Afval = Grondstof, 24 februari 2012

  Opdrachtgever: Haven Amsterdam, Gemeente Zaanstad en Dienst Milieu en Bouwtoezicht Gemeente Amsterdam

  Auteur: Siem Haffmans, m.m.v. Saskia de Lint en Peter Karsch
  Download rapport

 • Energievisie Den Haag 2040

  Energievisie Den Haag 2040, 6 april 2011

  “Den Haag heeft als doel dat ze in 2040 klimaatneutraal is.” De energievisie beschrijft de speerpunten in het beleid die moeten leiden tot een energiehuishouding die past bij een dergelijke doelstelling.

  Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
  Auteurs: Emiel Hanekamp

  Download rapport

 • Greenhouse gas calculations Jatropha value chain

  18 maart 2011

  Opdrachtgever: Sun Biofuels Mozambique SA
  Auteurs: André Paz en Peter Vissers
  Download rapport (Engels)

 • Plasticverontreiniging van de oceanen

  Verkennende Studie, 11 maart 2011
  Opdrachtgever: Adessium Foundation
  Auteurs: Dr. Hans van Weenen en Ir. Siem Haffmans
  Download rapport

 • Duurzame Verlichting Deventer

  Project: Duurzame Verlichting Deventer – Betere verlichting met minder kosten2010

  Opdrachtgevers: Provincie Overijssel, Gemeente Deventer
  Auteur: Siem Haffmans
  Download rapport

 • Jatropha biofuels in Mozambique

  Towards Sustainability Certification of Jatropha Biofuels in Mozambique, 12 May 2010
  Client: Jathropa Alliance
  Co-financier: Agentschap NL
  Authors: Eva Froger, Ander Paz en Peter Vissers
  Download report

 • SME participation in Energy RTD projects

  Study on Role and Impact of Small and Medium Size Enterprises in Energy Research Framework Programme Projects, 2 december 2009
  Opdrachtgever: Europese Commissie, DG Research
  Auteurs: Emiel Hanekamp, Carolien van Merksteijn and Eva Froger
  Download report

 • Amsterdam Oud-Zuid CO2-voetafdruk en reductiestrategie

  Juni – november 2009
  Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid
  Auteurs: Emiel Hanekamp en Carolien van Merksteijn (Partners for Innovation), William Vrijburg (GreenFocus)

  Download CO2-voetafdruk
  Download Plan van aanpak CO2-reductie

  Download EPA-U Maatwerkadvies Tripolis Kantorencomplex

 • Final report RTD4EDC project

  The potential for renewable energy in emerging and developing countries, November 2008
  Opdrachtgever: Europese Commissie, DG Research
  Auteurs: Emiel Hanekamp (Partners for Innovation), Wolfgang Lutz (Esenerg), Dwipen Boruah (IT Power India), Jason Schäffler (Nano Energy)
  Download rapport

 • CO2 Strategie BTC

  September 2008
  Opdrachtgever: Belgian Development Agency (BTC)
  Auteurs: Julia Baily (Prospect C&S) en Emiel Hanekamp (Partners for Innovation)
  Download the final report

   

 • ANWB

  ANWB CO2 voetafdruk

  Inventarisatie van de ANWB CO2 voetafdruk, uitgevoerd om beleid en activiteiten rond klimaatverandering te kunnen formuleren, Juli 2008
  Opdrachtgever: ANWB
  Auteur: Emiel Hanekamp
  Download samenvatting

 • Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw

  Marktverkenning Duitsland – Februari 2008
  Opdrachtgever: EVD
  Download rapport

 • Renewable energy in emerging and developing countries

  Eindrapport RECIPES project, Maart 2007
  Opdrachtgever: Europese Commissie Sixth RTD Framework Programma

  Project consortium: Peter Karsch Peter Vissers, Emile Hanekamp and Paul Cognaud
  Download rapport

 • Energy RTD Information Systems in the ERA

  2005
  Opdrachtgever: Europese Commissie, DG Research
  Download report