Stakeholdermeeting: biomassavalorisatie in Zuid-Afrika

Op 30 oktober vond een stakeholdermeeting (Indaba) over de valorisatie van biomassa in Zuid-Afrika plaats bij het Sasol hoofdkantoor in Sandton. Deze bijeenkomst is onderdeel van een grootschalig initiatief van Partners for Innovation en iLive Sustainable Development om met een consortium van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven en met ondersteuning van de Nederlandse overheid vaste biomassa reststromen te verwaarden.

Het initiatief is op korte termijn bedoeld om een rendabel businessplan op te stellen voor de grootschalige productie van houtpellets in twee pelletfabrieken die op dit moment niet in gebruik zijn. Als grondstof voor de pelletfabrieken wordt onder andere gebruikgemaakt van houtzaagsel, tuinafval en Alien Invasive Species clearing.

Met dit commerciële initiatief verwachten we meer dan 220 directe banen te creëren, meer dan 750MWth hernieuwbare energie op te wekken en een besparing van 200.000 ton CO2 per jaar te realiseren.

De doelstelling voor de lange termijn is om zoveel mogelijk andere vaste biomassareststromen in Zuid-Afrika te identificeren en te verwaarden.

Meer informatie

Meer weten over dit biomassa initiatief in Zuid-Afrika? Neem contact op met Emiel Hanekamp.