Sustainable Bioenergy High Impact Opportunity

Partners for Innovation is een Kennispartner van het onlangs gelanceerde initiatief “Sustainable Bioenergy High Impact Opportunity” (HIO) geworden. HIO is een multi-stakeholder coalitie, mede-voorgezeten door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de Roundtable on Sustainable Biomaterialen. Het initiatief werd gelanceerd tijdens de tweede Sustainable Energy for All (SE4ALL) Forum in New York, die plaats vond 18-21 mei 2015.

De coalitie streeft naar ecologisch, sociaal en economisch duurzame bio-energie opties te leveren, met een focus op opkomende markten en rurale gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Het zal ook gaan met nationale overheden, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector om het identificeren van mogelijkheden voor duurzame bio-energie verder te ontwikkelen, rekening houdend met de agrarische hulpbronnen, geluid milieubeheer, economische groei, energie en voedselzekerheid behoeften, financieringsmechanismen en beleidskaders.

Alle soorten van bio-energie projecten worden gestimuleerd, waaronder: duurzame biomassa voor clean cooking-oplossingen; op de boerderij bio-energieproductie in de landbouw opbrengst te verhogen en te verminderen verliezen na de oogst; gedistribueerde productie van elektriciteit, het gebruik van duurzame biomassa uit de bosbouw en landbouw co-producten; elektriciteit en brandstoffen uit vast stedelijk afval; cellulose-ethanol voor schone koken en het vervoer; en duurzame luchtvaart biobrandstoffen.
More info: