Tag Archives: biomass

Ecotoerisme in Noord-Oeganda

Begin oktober is Thomas Dietz naar Noord-Oeganda gereisd om onderzoek te doen voor een project over ecotoerisme. Partners for Innovation werkt in dit project samen met SNV. We onderzoeken en ontwikkelen groene oplossingen voor lodges en hotels die in en of vlakbij de natuurparken liggen. Het doel van het project is om duurzame en inclusieve groei van de Oegandese toerisme sector te stimuleren.

Energiestromen in lodges

Het onderzoek bestaat uit een nulmeting naar de huidige energie-, afval-, en waterstromen van een aantal lodges. Deze nulmeting wordt gebruikt om groene en innovatieve oplossingen te onderzoeken.

Brandstof om te koken

Na de nulmeting heeft Thomas nog een aantal Oegandese bedrijven bezocht die duurzame brandstoffen voor kooktoestellen uit biomassa produceren. Deze contacten en informatie kunnen we inzetten voor een project voor de Wereldbank met als doel het stimuleren van alternatieve kookbrandstoffen zoals briketten, pallets en ethanol.

Meer informatie:

Nieuwe collega: Thomas Dietz

Recent is Thomas Dietz gestart als adviseur duurzame innovatie & duurzame biomassa bij Partners for Innovation.

Thomas heeft als consultant bij EVConsult gewerkt en bij verschillende opdrachtgevers opdrachten uitgevoerd op het gebied van elektrisch vervoer. Hiervoor heeft zijn voor zijn MSc thesis bij het Landbouw Economisch Instituut van de Wageningen UR onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor professionele stadslandbouw in Amsterdam.

Thomas heeft Environment en Resource Management gestudeerd aan de VU en een Bachelor Future Planet Studies aan de UVA gedaan.

Meer info:

Partners for Innovation Kennispartner nieuw coalitie rondom duurzame bio-energie

Partners for Innovation is kennispartner van het onlangs gelanceerde “Sustainable Bioenergy High Impact Opportunity” (HIO) initiatief geworden. HIO is een multi-stakeholder coalitie voor duurzame bio-energie. Deze coalitie wordt geleid door VN organisatie FAO n de Roundtable on Sustainable Biomaterials. Het initiatief is  gelanceerd tijdens het tweede Sustainable Energy for All (SE4ALL) Forum van 18 tot 21 mei 2015 in New York.

De coalitie wil ecologisch, sociaal en economisch duurzame bio-energie  leveren, met een focus op opkomende markten en landelijke gebieden in ontwikkelingslanden. De coalitie werkt samen met nationale overheden, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector om de mogelijkheden voor duurzame bio-energie verder te ontwikkelen. Waarbij rekening wordt gehouden met de agrarische situatie, milieu, economische groei, energie- en voedselzekerheid, financieringsmechanismen en beleidskaders.

Alle soorten van bio-energie  worden gestimuleerd, zoals: duurzame biomassa voor clean cooking-oplossingen; bio-energieproductie op boerenbedrijven; gedistribueerde elektriciteitsproductie, gebruik van duurzame biomassa uit bosbouw en landbouw; elektriciteit en brandstoffen uit vast stedelijk afval; cellulose-ethanol voor schoon koken en vervoer en duurzame luchtvaart biobrandstoffen.

Meer info:

Marktkansen Bio-energie voor Nederland

De biobased economy is een wereldwijde groeimarkt en biedt vele internationale marktkansen voor Nederland. Dat is de conclusie van een recente studie uitgevoerd door Partners for Innovation in opdracht van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Zes groeisectoren
Er zijn zes bijzonder interessante wereldwijde bioenergiesectoren geïdentificeerd voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen:

  1. Biogas uit systemen van alle maten en voor alle energietoepassingen
  2. Biomassaverwarmingstechnologieën
  3. Houten pallets, vooral voor verwarming
  4. Duurzame biomassaketens
  5. Nieuwe generatie biobrandstoffen
  6. Geïntegreerde biomassa-food-feed-energie-chemische industrie

Daarnaast biedt ‘Waste to Energy’ (geen bio-energie) interessante kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De studie toont de sterke punten van Nederland, maar ook onze zwakheden. Zowel de private als de publieke sector moeten -individueel en samen- extra inspanningen verrichten om de kansen te kunnen benutten.

Meer informatie:

Internationale Marktkansen voor Biomassa

Stagiair Floor Osseweijer ondersteunt Partners for Innovation bij een onderzoek naar de internationale marktkansen voor de productie, verduurzaming en import van biomassa voor energie en chemie voor Nederlandse bedrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL.

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  1. Identificatie van marktkansen via desk research, enquête en interviews met belanghebbende bedrijven
  2. Opzet landenmonitor en factsheets van de meest kansrijke landen die bedrijven kunnen gebruiken om zich te oriënteren op internationale bedrijvigheid
  3. Aanbevelingen voor de overheid om Nederlandse bedrijven optimaal te kunnen ondersteunen bij het benutten van marktkansen.

De resultaten worden eind maart 2014 gepresenteerd.

Floor is dit jaar afgestudeerd in de bachelor Science, Business and Innovation aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar focus ligt op duurzame energie. Voor haar afstudeerscriptie heeft ze in Saskatchewan, Canada onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en implementatie van een biobrandstofwaardeketen voor de luchtvaart. Ook heeft ze meegewerkt aan de organisatie van een internationale handelsmissie over dit onderwerp.

Meer informatie: