Tag Archives: Guidelines

Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

Het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingsafval, zoals waterflesjes en flacons neemt toe. Dit succes van de ‘Plastic Heroes’ betekent dat er meer toepassingen moeten komen voor gerecycled plastic (recyclaat). Daarom zijn de ‘Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat’ ontwikkeld. Een handboek voor productontwerpers en engineers die interesse hebben om recyclaat toe te passen en handvatten zoeken hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.

Het toepassen van recyclaat in producten is een onvermijdelijk onderdeel van overgang van een lineaire naar een circulaire economie”, zegt Ingeborg Gort-Duurkoop, adviseur duurzame innovatie bij Partners for Innovation.

“De tijd is aangebroken dat bedrijven hier succesvol mee aan de slag gaan. Samen met Philips, Curver, Océ, Schoeller Allibert, AKG en Cumapol, zes koplopers uit de Nederlandse markt, hebben we dit handboek inclusief zes video’s tot stand gebracht. Met als doel andere bedrijven en ontwerpers te inspireren om recyclaat toe te passen.

Handboek; van strategie tot praktische richtlijnen
De Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat biedt achtergrondinformatie over de toepassingen van gerecycled plastic; vanaf de strategische keuze voor het toepassen van recyclaat tot het communiceren over producten met recyclaat richting consumenten. Met sprekende voorbeelden uit de praktijk is het een handig middel voor ontwerpers en R&D medewerkers binnen (OEM) bedrijven, toeleveranciers en ontwerpbureaus.

Innovatieve showcase voor kennisdeling
Als onderdeel van het project zijn er een aantal cases uitgewerkt tot een compacte case guide. Met visuele voorbeelden waarin AKG, Cumapol, Curver, Océ, Philips en Schoeller Allibert, hun ervaringen rondom het toepassen van recyclaat delen. Ingeborg:  “De bedrijven dragen materiaal- en ontwerpoplossingen aan voor problemen waar men tegenaan liep. Interessante cases voor de lessen en de aandachtspunten van koplopers waar we anderen mee hopen te inspireren. Zo zijn de video’s een waardevolle toevoeging in dit innovatieve proces.

 

De publicatie ‘Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat’ is het resultaat van een MJA3-project in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK), in samenwerking met Philips, geïnitieerd en uitgevoerd door Partners for Innovation. Het idee voor dit project is ontstaan in de werkgroep ‘Recyclaat en Product Design’ binnen het Ketenakkoord Kunststofkringloop.