Tag Archives: HIO

Partners for Innovation Kennispartner nieuw coalitie rondom duurzame bio-energie

Partners for Innovation is kennispartner van het onlangs gelanceerde “Sustainable Bioenergy High Impact Opportunity” (HIO) initiatief geworden. HIO is een multi-stakeholder coalitie voor duurzame bio-energie. Deze coalitie wordt geleid door VN organisatie FAO n de Roundtable on Sustainable Biomaterials. Het initiatief is  gelanceerd tijdens het tweede Sustainable Energy for All (SE4ALL) Forum van 18 tot 21 mei 2015 in New York.

De coalitie wil ecologisch, sociaal en economisch duurzame bio-energie  leveren, met een focus op opkomende markten en landelijke gebieden in ontwikkelingslanden. De coalitie werkt samen met nationale overheden, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector om de mogelijkheden voor duurzame bio-energie verder te ontwikkelen. Waarbij rekening wordt gehouden met de agrarische situatie, milieu, economische groei, energie- en voedselzekerheid, financieringsmechanismen en beleidskaders.

Alle soorten van bio-energie  worden gestimuleerd, zoals: duurzame biomassa voor clean cooking-oplossingen; bio-energieproductie op boerenbedrijven; gedistribueerde elektriciteitsproductie, gebruik van duurzame biomassa uit bosbouw en landbouw; elektriciteit en brandstoffen uit vast stedelijk afval; cellulose-ethanol voor schoon koken en vervoer en duurzame luchtvaart biobrandstoffen.

Meer info: