Tag Archives: SE4ALL

Sustainable Bioenergy High Impact Opportunity

Partners for Innovation is een Kennispartner van het onlangs gelanceerde initiatief “Sustainable Bioenergy High Impact Opportunity” (HIO) geworden. HIO is een multi-stakeholder coalitie, mede-voorgezeten door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en de Roundtable on Sustainable Biomaterialen. Het initiatief werd gelanceerd tijdens de tweede Sustainable Energy for All (SE4ALL) Forum in New York, die plaats vond 18-21 mei 2015.

De coalitie streeft naar ecologisch, sociaal en economisch duurzame bio-energie opties te leveren, met een focus op opkomende markten en rurale gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Het zal ook gaan met nationale overheden, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector om het identificeren van mogelijkheden voor duurzame bio-energie verder te ontwikkelen, rekening houdend met de agrarische hulpbronnen, geluid milieubeheer, economische groei, energie en voedselzekerheid behoeften, financieringsmechanismen en beleidskaders.

Alle soorten van bio-energie projecten worden gestimuleerd, waaronder: duurzame biomassa voor clean cooking-oplossingen; op de boerderij bio-energieproductie in de landbouw opbrengst te verhogen en te verminderen verliezen na de oogst; gedistribueerde productie van elektriciteit, het gebruik van duurzame biomassa uit de bosbouw en landbouw co-producten; elektriciteit en brandstoffen uit vast stedelijk afval; cellulose-ethanol voor schone koken en het vervoer; en duurzame luchtvaart biobrandstoffen.
More info:

Partners for Innovation Kennispartner nieuw coalitie rondom duurzame bio-energie

Partners for Innovation is kennispartner van het onlangs gelanceerde “Sustainable Bioenergy High Impact Opportunity” (HIO) initiatief geworden. HIO is een multi-stakeholder coalitie voor duurzame bio-energie. Deze coalitie wordt geleid door VN organisatie FAO n de Roundtable on Sustainable Biomaterials. Het initiatief is  gelanceerd tijdens het tweede Sustainable Energy for All (SE4ALL) Forum van 18 tot 21 mei 2015 in New York.

De coalitie wil ecologisch, sociaal en economisch duurzame bio-energie  leveren, met een focus op opkomende markten en landelijke gebieden in ontwikkelingslanden. De coalitie werkt samen met nationale overheden, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector om de mogelijkheden voor duurzame bio-energie verder te ontwikkelen. Waarbij rekening wordt gehouden met de agrarische situatie, milieu, economische groei, energie- en voedselzekerheid, financieringsmechanismen en beleidskaders.

Alle soorten van bio-energie  worden gestimuleerd, zoals: duurzame biomassa voor clean cooking-oplossingen; bio-energieproductie op boerenbedrijven; gedistribueerde elektriciteitsproductie, gebruik van duurzame biomassa uit bosbouw en landbouw; elektriciteit en brandstoffen uit vast stedelijk afval; cellulose-ethanol voor schoon koken en vervoer en duurzame luchtvaart biobrandstoffen.

Meer info: