Moussa Mounkaila Saley

Energie expert

Lees meer
Curriculum

Over
mij.

Moussa Mounkaila is een energie- en klimaatexpert met veel ervaring op het gebied van hernieuwbare energie en regionale klimaatmodellen in Sub-Sahara Afrika, voornamelijk in Niger en West-Afrika. Hij ondersteunt overheden en de private sector bij de rurale elektrificatie in green mini-gridprojecten, van haalbaarheid tot implementatie. Hij produceert daarnaast klimaatinformatie uit data voor besluitvorming voor overheden, adviseurs en NGO’s die bezig zijn met de integratie van klimaatgegevens in beleid. Moussa Mounkaila heeft een PhD in Meteorologie- en Klimaatwetenschappen (WASCAL GSP/WACS, Federal University of Technology Akure, Nigeria), en behaalde dubbele masters in Italië en Zweden.

Cases

Projecten waar
ik trots op ben.

Contact