Biobased Economy

Wat is een Biobased Economy?

De Biobased Economy haalt grondstoffen uit de natuur – biomassa-  in plaats van fossiele grondstoffen. Gewassen en reststromen uit de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie vormen de ‘groene grondstof’ voor de productie van:

  • materialen
  • chemicaliën
  • warmte
  • energie
  • (transport)brandstof

Waarom willen we een Biobased Economy?

De biobased economy biedt groeikansen, draagt bij aan energieonafhankelijkheid en vermindert broeikasgassen. Daarnaast draagt de Biobased Economy bij aan duurzame ontwikkeling, wanneer men gebruik maakt van:

  1. Hernieuwbare grondstoffen die vandaag beschikbaar zijn voor de behoeften van vandaag;
  2. Alle onderdelen van de biomassa (whole crop);
  3. De meest waardevolle delen van de biomassa voor producten met de hoogste toegevoegde waarde.

Bekijk de presentatie “Introduction biofuels for transportation Trends, market actors, opportunities and challenges”  (maart 2015)

Meer over onze diensten: Duurzame Biomassa en Bio-energie

Biomassa

Agroforestry

Een belangrijk onderdeel van een Biobased Economy is Agroforestry.

  • Agroforestry is landgebruik waarbij men bomen planten en/of actief beheren van bomen combineert met landbouw of veeteelt.

De omvang van bosgebieden neemt wereldwijd al jaren af, en nog steeds moeten bossen wijken voor landbouwgrond. Dit is zonde, want juist het combineren van land- en bosbouw biedt grote voordelen. Bomen zorgen voor producten en brandhout, gaan bodemerosie tegen en beschermen gewassen en vee.  Wanneer men bomen een integraal onderdeel maakt van de bedrijfsvoering van boerenbedrijven en landbouwgebieden verbetert de economische positie van de boeren en het ecosysteem.

Agroforestry

Lees hier meer over kansen en uitdagingen voor biogas in Mozambique.

Lees hier meer over onderzoek naar groene energie technologie in Oeganda.