Circulaire Economie

Wat is een Circulaire Economie?

Een Circulaire Economie heeft als doel het gebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardeverlies te minimaliseren. Producten worden aan het eind van een levenscyclus hergebruikt, aangepast of gerepareerd. Wanneer dit niet meer lukt kunnen de onderdelen, materialen of grondstoffen worden hergebruikt in nieuwe producten.

Hoe ontstaat een Circulaire Economie?

Innovatief ontwerp en technologie

Voor de circulaire economie zijn de volgende zaken essentieel:

  • productinnovatie: producten worden zo ontworpen dat ze hergebruikt en gedemonteerd kunnen worden en hoogwaardig presteren (levensduurverlenging);
  • technologische innovatie: productie zonder schadelijke stoffen en energieverlies;
  • nieuwe organisatievormen: denk aan ketensamenwerking;
  • andere businessmodellen; zoals lease modellen en pay per use.

Samenwerking in de keten is van strategisch belang. Bovendien wordt het gebruik/lenen van producten en diensten belangrijker dan het bezit van producten.

circular-economy

Circulaire Business Modellen & Circulair Ontwerpen

Overgang van bezit —–> gebruik
Circulaire businessmodellen bieden nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren. De overgang van bezit van producten naar gebruik van de producten en de daarbij horende diensten en verdienmodellen biedt bedrijven de kans om waarde toe te voegen door verbeterde service en vergroot de loyaliteit van klanten. De overgang van bezit naar gebruik maakt het ook mogelijk om de waarde van producten, componenten en materialen op een zo hoog mogelijk niveau terug te winnen en te behouden. Dit levert naast economische winst ook extra werkgelegenheid en milieuvoordelen op.

Circulair Ontwerpen
Circulair ontwerpen gaat over hoe producten en diensten ontworpen kunnen worden voor een circulaire economie. Belangrijk hierbij is het minimaliseren van grondstoffen- en energiegebruik en het verlengen van de levensduur van een product. Naast een langere gebruiksfase van het product betekent dit ook het makkelijker maken om een product te repareren, aan te passen of opnieuw te gebruiken.