Gezocht: adviseur duurzame energie

Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie met een zeer divers projecten- en klantenportfolio. We werken onder andere aan duurzame energie- en klimaatprojecten in Sub-Sahara Afrika en aan de controle en certificering van Europese … Meer

Marktgerichte productinnovatie door het implementeren van circulaire business modellen en design strategieën.

Projecten:

Ontwikkelen van best practices voor een Biobased Economy en Agroforestry ondernemerschap in Europa en Afrika.

Projecten:

Ondersteunen van bedrijven en overheden bij het realiseren van hun klimaat- en duurzame energie ambities.

Projecten: