FinAgri Niger 2017

Op 16 en 17 mei organiseerde Partners for Innovation Niger in Niamey de FinAgri. Financiële instellingen en belangrijke spelers in de agrosector in Niger namen deel om ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsbanden te leggen. … Meer

Marktgerichte productinnovatie door het implementeren van circulaire business modellen en design strategieën.

Projecten:

Ontwikkelen van best practices voor een Biobased Economy en Agroforestry ondernemerschap in Europa en Afrika.

Projecten:

Ondersteunen van bedrijven en overheden bij het realiseren van hun klimaat- en duurzame energie ambities.

Projecten: