CIRCO Circular Business Design track: bioplastics

Circular Business Design Track

Wil jij bijdragen aan de circulaire productie en gebruik van kunststoffen in Nederland? Wil jij samen met andere bedrijven in de keten ontdekken welke kansen er voor jouw bedrijf zijn in de toepassing van bioplastics? Meld … Meer

Marktgerichte productinnovatie door het implementeren van circulaire business modellen en design strategieën.

Projecten:

Ontwikkelen van best practices voor een Biobased Economy en Agroforestry ondernemerschap in Europa en Afrika.

Projecten:

Ondersteunen van bedrijven en overheden bij het realiseren van hun klimaat- en duurzame energie ambities.

Projecten: