Eric Buysman

Associated Expert

Eric is specialist op het gebied van duurzame energie, broeikasgasmitigatie en carbon financiering en heeft werkervaring in Zuid- en Zuidoost-Azië, Zuid-Afrika, Burkina Faso, Kenia en Georgië.

“Eric is een gedreven professional met bijzondere belangstelling voor armoedebestrijding, het terugdringen van broeikasgasemissies en het realiseren van duurzame energie-oplossingen.”

Expertise
Duurzame energie | Biovergister ontwerp & bouw | Carbon Projectontwikkeling | Projectbeoordeling & beleidsstudies

Ervaring
Eric heeft diverse technische haalbaarheid- en de baselinestudies voor duurzame energie uitgevoerd, onder meer voor het gebruik van biogas en biomassa door huishoudens en bedrijven. Eric was teamleider voor broeikasgasemissiemitigatie assessment voor de niet-energie sectoren (landbouw, veranderingen in landgebruik, bosbouw) in de voorbereiding van de Cambodjaanse Tweede Nationale Rapportage voor het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC). 

Studie
Milieutechnologie (Universiteit van Wageningen), Technologie en Ontwikkeling (Universiteit Eindhoven)

M +855 (0) 126 250 86 (Cambodja)
E Eric Buysman
S ericishier 

LinkedIn Eric Buysman