Projecten » Projectontwikkeling en Financiering » EU – India Fair Trade

EU-India ECCP - Fair Trade toegang tot Europa

Opdrachtgever: EU-India Economic Cross Cultural Programme
Periode: 2005-2006

Doelstelling van het project was om Indiase ‘fair trade’ producten duurzaam toegang te verschaffen op de Europese markt. Dit is gerealiseerd door het versterken van het kennisniveau en de vaardigheden van 30 Indiase producenten en fair trade organisaties op het gebied van markttrends, design, marketing, logistiek, management en EU-regelgeving.

Project aanpak
Het project is gefinancierd door het “EU–INDIA Economic Cross Cultural Programme” (ECCP) van de Europese Unie. De uitvoering is gerealiseerd door uitgevoerd door Fair Trade Original (NL), Traidcraft Exchange (UK) en Fair Trade Forum India in samenwerking met Europese en Indiase experts, waaronder Partners for Innovation. Tijdens het project zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Kick-off seminar (100 deelnemers)
  • Studies (Markttrends en EU regelgeving)
  • Workshops (60 deelnemers)
  • Veldbezoeken aan bedrijven en beursen in India en Europa
  • Pilotprojecten met 8 producenten en marketingorganisaties
  • Eind seminar (100 deelnemers).

Results
Het EU–INDIA SHARE programma is van bijzondere waarde geweest voor de Indiase fair trade producenten en marketingorganisaties. Het heeft hen geholpen om de Europese markt beter te begrijpen en zich aan te passen aan de Europese regelgeving. De Europese markt is de belangrijkste afzetmarkt is voor handgemaakte producten; daarom is het essentieel voor de continuïteit van deze organisaties om succesvol op deze competitieve markt te kunnen opereren.

Meer weten?