Rapporten

  • Feasibility Study of Ghana Institutional Biogas Programme

    Haalbaarheidsstudie van het institutionele biogasprogramma van Ghana

    Partners for Innovation heeft een haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een institutioneel biogasprogramma in Ghana uitgevoerd in opdracht van de Ghana Energy Commission. In deze haalbaarheidsstudie wordt geadviseerd over het ontwerp, de installatie en het beheer van geschikte biogastechnologiesystemen voor gebruik in openbare instellingen (kostscholen, ziekenhuizen en gevangenissen).
    Lees het rapport

  • NRK Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen

    December 2017

    Het NRK Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen vloeit voort uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

    Het is opgesteld door NRK Verpakkingen i.s.m. PlasticsEurope Nederland en in afstemming met diverse belanghebbenden binnen de kunststofverpakkingsindustrie, zoals de verpakkers, recyclers en de materiaalproducenten.

    Download: NRK Materiaalverduurzamingsplan

  • Kunststoffen: leren van icoonprojecten

    Banken van gerecycled plastic, gerecyclede bouwmaterialen en bioplastics maken uit afvalwater zijn slechts een greep uit de icoonprojecten naar aanleiding van het Ketenakkoord Kunststoffen. De bundeling van krachten – van maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden – heeft zowel geleid tot successen als lessen voor de toekomst. Voor het onderzoek zijn de tien projectleiders geïnterviewd en elf projectdeelnemers.

    Lees de evaluatie van de tien projecten en hun resultaten in het rapport  Leren van Icoonprojecten – evaluatie rapport final.

  • grondstoffenakkoord

    Aanbevelingen voor betere kwaliteit kunststof verpakkingsafval

    April 2017

    De hoeveelheid ingezameld huishoudelijk kunststof verpakkingsafval is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tegelijkertijd wordt de afzet van het ingezamelde en gesorteerde kunststof een steeds nijpender probleem. Voor het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden en handelingsperspectief voor gemeenten.

    Lees de aanbevelingen: LCKVA Kwaliteitsverbetering

  • Expertisecentrum Circular Design

    Februari 2017

    Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Partners for Innovation gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Expertisecentrum Circular Design. Het onderzoek en de conclusies zijn gebaseerd op deskresearch, een enquête en interviews met 140 stakeholders vanuit zowel de aanbod als de vraagkant.

    Download hier de Samenvatting

    Download hier het Volledige rapport

  • Handleiding Duurzaam Verpakken

    Handleiding Duurzaam Verpakken voor e-commerce bedrijven

    April 2016

    In deze interactieve handleiding duurzaam verpakken voor Nederlandse e-commerce bedrijven vindt u achtergrondinformatie, voorbeelden, cases van en contactinformatie van producenten en leveranciers. De handleiding is bedoeld voor zowel kleine, middelgrote als grote webwinkels en voor fulfilment bedrijven.

    Download hier de Handleiding Duurzaam Verpakken voor Nederlandse e-commerce bedrijven

  • Green energy technologies in Uganda

    January 2016

    Fossil fuels are extensively used in the energy management of lodges in Uganda. This causes degradation of biodiversity, ecosystems and local cultural heritage. Opportunities and solutions are investigated by means of the triple bottom line.

    Author: Wouter Hoogland (intern Partners for Innovation)
    DownloadGreen energy technologies for a sustainable energy management of lodges in Uganda

  • Infographic Plastic Recycling in the Netherlands

    Infographic Plastic Recycling in the Netherlands

    October 2015

    This Infographic Plastic Recycling in the Netherlands shows the actual situation of Plastic Recycling in the Circular Economy.

  • Caseguide Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

    Oktober 2015

    De Caseguide Ontwerpen met Kunststof Recyclaat beschrijft ervaringen van een zestal koplopers uit de Nederlandse industrie over het toepassen van kunststof recyclaat in spuitgietproducten. In elke casebeschrijving staat een link naar een video waarin de ervaringen kort worden gedeeld.

    Download: Caseguide Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

    Of lees de Caseguide online

  • Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

    Oktober 2015

    De publicatie: Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat, biedt achtergrondinformatie over het gehele proces, vanaf de strategische keuze voor het toepassen van recyclaat, praktische tips en tricks tot aan het communiceren over producten met recyclaat naar consumenten.

    Download: Guidelines Ontwerpen met Kunststof Recyclaat

    Of lees de Guidelines online

  • Pilotstudie: Effecten Cradle to Cradle Certificering Programma

    Juni 2014

    Opdrachtgever: Cradle to Cradle Products Innovation Institute

    Steering Committee: Bjorn Sanders (C2C ExpoLAB); Claire Teurlings (Cooperation of Good); Mariska van Dalen (Tebodin Netherlands BV) en Peter Vissers (Partners for Innovation)

    Download Technisch Report (Engels)

  • Mozambique Biofuel Sustainability Framework

    Februari 2014

    Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

    Download het eindrapport

  • Duurzaam Verpakken – verpakken voor de circulaire economie

    Duurzaam Verpakken, Oktober 2013

    Wat is Duurzaam Verpakken en wat is de duurzaamste verpakking voor ons product?

    Auteurs: Siem Haffmans (Partners for Innovation), Ger Standhardt (NVC) en Astrid Hamer (Agentschap NL)

    Lees Duurzaam Verpakken online

    Download Duurzaam Verpakken

  • Agroforestry Garden Enterprises in Niger

    Are Agroforestry Garden Enterprises in Niger feasible?

    Case: Afrique Fondation Jeunes

    Opdrachtgever: Oxfam Novib, Juni 2013

    Auteurs: Frank van Schoubroeck (Partner for Innovation) en Zakari Yaou Saidou Soumana (Afrique Fondation Jeunes)

    Download eindrapport (Engels)

  • Pilot Sustainability Indicatoren Ghana

    Februari 2013

    GBEP pilot Ghana: very valuable and successful; a follow-up is suggested.

    Klant: Agentschap NL, Global Bio-Energy Partnership (GBEP)
    Auteurs: Emiel Hanekamp, Peter Vissers, Saskia de Lint

    Download rapport (Engels)

  • Broodverpakking voor kwartje brood

    Verpakking voor kwartje brood, Juni 2012

    Project partners: Oerlemans Plastics en Beko Verpakkingen

    Auteurs: Ingeborg Gort-Duurkoop, Siem Haffmans

    Download rapport

  • Afval = Grondstof

    Eindrapport Project: Afval = Grondstof, 24 februari 2012

    Opdrachtgever: Haven Amsterdam, Gemeente Zaanstad en Dienst Milieu en Bouwtoezicht Gemeente Amsterdam

    Auteur: Siem Haffmans, m.m.v. Saskia de Lint en Peter Karsch
    Download rapport

  • Energievisie Den Haag 2040

    Energievisie Den Haag 2040, 6 april 2011

    “Den Haag heeft als doel dat ze in 2040 klimaatneutraal is.” De energievisie beschrijft de speerpunten in het beleid die moeten leiden tot een energiehuishouding die past bij een dergelijke doelstelling.

    Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
    Auteurs: Emiel Hanekamp

    Download rapport

  • Greenhouse gas calculations Jatropha value chain

    18 maart 2011

    Opdrachtgever: Sun Biofuels Mozambique SA
    Auteurs: André Paz en Peter Vissers
    Download rapport (Engels)

  • Plasticverontreiniging van de oceanen

    Verkennende Studie, 11 maart 2011
    Opdrachtgever: Adessium Foundation
    Auteurs: Dr. Hans van Weenen en Ir. Siem Haffmans
    Download rapport

  • Duurzame Verlichting Deventer

    Project: Duurzame Verlichting Deventer – Betere verlichting met minder kosten2010

    Opdrachtgevers: Provincie Overijssel, Gemeente Deventer
    Auteur: Siem Haffmans
    Download rapport

  • Jatropha biofuels in Mozambique

    Towards Sustainability Certification of Jatropha Biofuels in Mozambique, 12 May 2010
    Client: Jathropa Alliance
    Co-financier: Agentschap NL
    Authors: Eva Froger, Ander Paz en Peter Vissers
    Download report

  • SME participation in Energy RTD projects

    Study on Role and Impact of Small and Medium Size Enterprises in Energy Research Framework Programme Projects, 2 december 2009
    Opdrachtgever: Europese Commissie, DG Research
    Auteurs: Emiel Hanekamp, Carolien van Merksteijn and Eva Froger
    Download report

  • Amsterdam Oud-Zuid CO2-voetafdruk en reductiestrategie

    Juni – november 2009
    Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oud-Zuid
    Auteurs: Emiel Hanekamp en Carolien van Merksteijn (Partners for Innovation), William Vrijburg (GreenFocus)

    Download CO2-voetafdruk
    Download Plan van aanpak CO2-reductie

    Download EPA-U Maatwerkadvies Tripolis Kantorencomplex

  • Final report RTD4EDC project

    The potential for renewable energy in emerging and developing countries, November 2008
    Opdrachtgever: Europese Commissie, DG Research
    Auteurs: Emiel Hanekamp (Partners for Innovation), Wolfgang Lutz (Esenerg), Dwipen Boruah (IT Power India), Jason Schäffler (Nano Energy)
    Download rapport

  • CO2 Strategie BTC

    September 2008
    Opdrachtgever: Belgian Development Agency (BTC)
    Auteurs: Julia Baily (Prospect C&S) en Emiel Hanekamp (Partners for Innovation)
    Download the final report

     

  • ANWB

    ANWB CO2 voetafdruk

    Inventarisatie van de ANWB CO2 voetafdruk, uitgevoerd om beleid en activiteiten rond klimaatverandering te kunnen formuleren, Juli 2008
    Opdrachtgever: ANWB
    Auteur: Emiel Hanekamp
    Download samenvatting

  • Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw

    Marktverkenning Duitsland – Februari 2008
    Opdrachtgever: EVD
    Download rapport

  • Renewable energy in emerging and developing countries

    Eindrapport RECIPES project, Maart 2007
    Opdrachtgever: Europese Commissie Sixth RTD Framework Programma

    Project consortium: Peter Karsch Peter Vissers, Emile Hanekamp and Paul Cognaud
    Download rapport

  • Energy RTD Information Systems in the ERA

    2005
    Opdrachtgever: Europese Commissie, DG Research
    Download report