Succesvolle 4de editie van de Agrarisch Ondernemers Week in Niger

AgriProFocus Niger organiseerde in november 2016 de vierde editie van de Agrarisch Ondernemers Week (SEMEA) in Niamey, Niger. Meer dan 8.000 deelnemers uit verschillende zowel binnen- als buitenland kwamen bij elkaar om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en nieuwe bondgenootschappen te sluiten.

 

De economie in dit deel van Afrika is nog steeds grotendeels afhankelijk van de landbouw (veeteelt, visserij en bosbouw). In 2010 lag de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product rond de 43.2%. De agrarische sector biedt werkgelegenheid aan 85% van de beroepsbevolking en levert 37% van de export inkomsten (INS, 2014).

Maar is er ook een keerzijde. Crises teisteren de oogsten en het hele landbouwsysteem. De opbrengsten zijn vaak laag, en de bevolking is zelf voor voedsel afhankelijk van deze oogsten.

SEMEA richt zich op ontwikkeling van de landbouw, economische en sociale vooruitgang en wil de armoede in Niger bestrijden. Bezoekers van SEMEA komen van landbouworganisaties, overheid, NGO’s, banken, microkrediet-organisaties, kennisinstituten, jongerenorganisaties, detailhandel en de particuliere sector.

De eerste keer dat AgriProFocus de Week organiseerde, samen met partners, was in 2012. De week in 2016 is samen met YAWWA / SNV georganiseerd, om boerenbedrijven te promoten, maar ook ondernemers en agribusiness. SEMEA heeft als doel jongeren in het hart van agrarische ontwikkeling te plaatsen. De organisatoren hopen in 2017 een nog grotere rol spelen in het verenigen en versterken van de economie in Niger.

AgriProFocus is een internationale meer-partijen netwerk in de agri-food sector. Haar leden bestaan uit agrarisch ondernemers, bedrijven uit de particuliere sector, overheden, kennisinstellingen en burgerorganisaties. Het bij elkaar brengen van deze partijen vergroot hun impact en reikweidte. AgriProFocus is actief in 13 landen in Afrika and Zuid-Oost Azië, en verbindt 22.000 agri professionals over de hele wereld.

Partners for Innovation coördineert het AgriProFocus netwerk in Niger.

Contact

Rakia Gazibou  gazibo5@hotmail.com
Website SNV